SCB Statistiska Centralbyrån prisbasbelopp prisbasbeloppen prisbasbeloppet förhöjda prisbasbeloppet förhöjt2018 års prisbasbelopp har fastställts till 45 500 kr och det förhöjda prisbasbeloppet till 46 500 kr, meddelade regeringen idag. Det stämmer med beräkningarna från Statistiska Centralbyrån, SCB, som vi berättade om den 15 juli 2017.

 

Översikt prisbasbelopp med mera

Här ser du exempel på vad de olika basbeloppen påverkar.

Kommentarsfunktionen är avstängd.