scb statistiska centralbyrån prisbasbelopp

Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterade igår prisbasbeloppen för 2018.

  • Prisbasbeloppet har beräknats till 45 500 kr, en ökning med 700 kr från 2017
  • Det förhöjda prisbasbeloppet har beräknats till 46 500 kr, en höjning med 800 kr från 2017.

 

Prisbasbelopp används till många saker

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen och styr varje års beräkningar av bland annat bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, lågbeskattat utdelningsutrymme, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m. Prisbasbeloppet används också i många avtal.

 

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet används för beräkning av pensionsgrundande inkomst (PGI) och pensionspoäng.

 

Inkomstbasbelopp

Det finns totalt tre basbelopp. Det tredje, inkomstbasbeloppet, speglar inkomstutvecklingen. Det beräknas av Pensionsmyndigheten och publiceras i november varje år.

 

Basbeloppen fastställs av regeringen

Alla tre basbeloppen ska formellt fastställas av regeringen.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag!

Kommentarsfunktionen är avstängd.