kassaskåp 3:12-utredning låsta pengar låst utdelning låst vinst höjd skatt fåab 3:12-reglerI går 26 augusti 2017 meddelade regeringen att man slopar sitt förslag till nya 3:12-regler. Förslaget var att höja skatten på utdelningar och vinster vid försäljning av ägarledda aktiebolag.

Reträtten är ett resultat av den politiska oron kring flera liggande skatteförslag, som vi har berättat om i flera inslag.

Våra tidigare nyheter om lagändringen har uppdaterats med att förslaget inte längre gäller (sök på 3:12). Nu gällande regler fortsätter att gälla.

 

Andra skattehöjningar än 3:12-regler som fortsätter beredas

Regeringen backar dock inte om alla skatteförslag. Två stora skatteändringar är ute på remiss och förslagen om dem kommer att läggas fram senare, efter att budgeten för 2018 har lagts fram om några veckor. På dessa områden behöver du fortfarande planera och ha beredskap för att vidta åtgärder.

 

Kontakta oss om dina 3:12-regler

Vi har full förståelse för att alla turer med ändringar, ändringar av ändringar och slopade ändringar kan skapa förvirring. Har du frågor om hur reglerna slår för just ditt bolag så är du välkommen att tala med din kontaktperson!

Kommentarsfunktionen är avstängd.