Bolagsverket penningtvättsregistret register verklig huvudman

Lagen om registrering av verklig huvudman gäller från den 1 augusti 2017, men Bolagsverket öppnar sitt register om en vecka – den 1 september.

 

Verklig huvudman ska registreras för 800 000 företag och föreningar

Kravet på registrering gäller nästan alla svenska juridiska personer och utländska juridiska personer med verksamhet i Sverige. Även truster som förvaltas från Sverige omfattas.

Det är ett nytt lagkrav som kom samtidigt som den nya lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, den 1 augusti 2017. Syftet är detsamma som i penningtvättslagen, att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I det här fallet ska registreringen göra att det inte längre går att gömma sig bakom konstruktioner med olika bolag som äger varandra. Den verkliga ägaren ska synas – det är i alla fall tanken!

De som slipper kravet är enskilda näringsidkare (där ju företaget har företagarens personnummer), noterade aktiebolag (som ju har offentliga aktieböcker), vissa ideella föreningar, offentlig förvaltning (där vet vi ju att staten är verklig huvudman) och några kategorier till.

Du kan läsa hela listan över vilka som omfattas av kravet och vilka som undantas på Bolagsverkets hemsida.

 

Verklig huvudman nygammalt begrepp

Banker och andra finansiella organisationer har sedan tidigare haft ett krav på sig att kolla vem som egentligen är deras kund. Därför kan du ha fått blanketter att fylla i om verklig huvudman sedan flera år tillbaka. Nu flyttas kravet till dig företagare, som själv ska registrera dig i ett centralt register hos Bolagsverket. Det blir en förenkling jämfört med den tidigare blanketthanteringen från olika banker.

 

Verklig huvudman är den som bestämmer

En verklig huvudman är en fysisk person som direkt eller indirekt kontrollerar fler än 25 % av rösterna i ledningen, eller som har rätt att tillsätta eller avsätta fler än hälften av personerna i ledningen.

 

Gratis halvår för registrering av verklig huvudman

Anmälan ska göras elektroniskt på Bolagsverkets hemsida och det kostar 250 kr. Den som vill göra en analog anmälan (””på papper”) måste ansöka om dispens (400 kr) och , om dispensen beviljas, sedan betala en högre avgift (400 kr till), totalt 800 kr.

Du har dock möjlighet från 1 september 2017 till 1 februari 2018 att göra registreringen gratis.

Du som omfattas av lagen nu, när den trädde i kraft den 1 augusti 2017, måste registrera dig senast den 1 februari 2018. Det råkar också vara sista gratisdagen.

Passa på snarast efter den 1 september 2017, så får du det gjort och dessutom utan avgift!

 

Kontakta oss om registrering av verklig huvudman

Har du frågor om verklig huvudman och om registreringen så tala med din kontaktperson hos oss. Vi är här för att hjälpa dig!

Kommentarsfunktionen är avstängd.