amorteringskravFinansinspektionen (FI) är beredda att utfärda föreskrifter om amorteringskrav på nya bolån.

Den 1 maj 2016 väntas den nya lagstiftningen träda i kraft, som ska ge FI befogenhet att utforma kraven på bolåneinstituten. Därefter kommer FI att gå vidare med sitt förslag till föreskrifter och söka regeringens godkännande. FIs föreskrifter ska sedan träda i kraft den 1 juni och gälla nya bolån fr o m den 1 juni 2016. FIs förslag ser ut så här.

Amorteringskrav

  • Befintliga bolån: Inget behöver amorteras
  • Nya bolån:
    • Totala bolån inklusive nytt bolån, inom 50-70 % av marknadsvärdet: Nyutlåningen ska amorteras med minst 1 % per år av de totala bolånen
    • Totala bolån inklusive nytt bolån, över 70 % av marknadsvärdet: Nyutlåningen ska amorteras med minst 2 % per år av de totala bolånen

Undantag från amorteringskrav

  • Särskilda skäl: Amorteringsfritt under en begränsad period
    • T ex arbetslöshet, sjukdom, dödsfall i familjen
  • Nyutlåning för nyproducerad bostad: Inget amorteringskrav

Kommentarsfunktionen är avstängd.