kontrolluppgift varje månad
Kontrolluppgifter varje månad är inget problem när du automatiserar din administration med oss!

Skatteverket (SKV) föreslår att arbetsgivardeklarationen ska visa löner och skatteavdrag per person varje månad fr o m 2018. Regeringen har sänt ut förslaget på remiss (frågat efter synpunkter) med sista svarsdag den 22 april 2016.

Uppdatering 2017-05-11: Riksdagen har antagit regeringens förslag utan ändringar (Arbetsgivardeklaration per person varje månad).

Uppdatering 2016-12-22: Regeringen har lagt färdigt lagförslag till riksdagen för införande 2018-2019 (Arbetsgivardeklaration på individnivå nu till riksdagen)

Uppdatering 2016-10-01: Regeringen har i budgeten för 2017 tagit upp att reglerna förbereds för att träda i kraft stegvis från och med den 1 juli 2018.

 

Dagens regler

I dag lämnar alla verksamheter som har anställda en arbetsgivardeklaration till SKV varje månad, som visar summan av förra månadens löner och skatteavdrag. I januari varje år lämnas sedan kontrolluppgifter in till SKV och till de anställda, som visar hur mycket varje person har fått i lön och skatteavdrag.

 

De nya reglerna

Det nya är att i fortsättningen ska lönerna och skatteavdragen delas upp per person redan i den månatliga skattedeklarationen. Däremot kommer kontrolluppgifter inte längre att behöva lämnas för löner och liknande ersättningar.

Kravet på kontrolluppgifter kommer dock att finnas kvar för andra inkomster, såsom tjänstepensioner, privata pensioner, räntor, utdelningar etc.

 

Viktigt med effektivt stöd i löneprogram

Att lämna personliga uppgifter varje månad betyder ännu mer administrativt arbete om du saknar stöd i ett bra löneprogram. Alla som anlitar RedovisningsHuset kan räkna med att de nya reglerna hanteras utan problem i våra lönesystem, om förslaget leder till lagstiftning.

Vänd dig till oss med dina frågor om lönehanteringen i ditt företag!

Kommentarsfunktionen är avstängd.