Låsta pengar förbjudna lån förbjudet lån låneförbud dispens

Ta ut pengar på rätt sätt från ditt aktiebolag och se upp med låneförbudet. Här visar vi vad som ska undvikas men också hur du kan låna från ditt bolag på rätt sätt. Reglerna finns i aktiebolagslagen (ABL), 21 och 30 kapitlet, och i inkomstskattelagen (IL), 11 och 15 kapitlet.

Låneförbud sedan snart 45 år

Fram till 1973 kunde en aktieägare låna pengar från sitt aktiebolag, men den 6 juni 1973 blev det stopp. Sedan dess är det förbjudet för aktieägare, företagsledningen, deras anhöriga och närstående bolag (den förbjudna kretsen) att låna pengar ur sitt bolag. Det är också förbjudet att låta bolaget ställa säkerheter (t.ex. företagsinteckning) för privata lån. Det är detta som kallas förbjudna lån.

Rätt tecken på avräkningskontot

I många aktiebolag lägger ägaren ut pengar ur privat ficka när det behövs, t.ex. vid kontantköp. Det bokför vi som skuld från aktiebolaget till ägaren på ett konto Avräkning aktieägare. Det är praktiskt och fullt tillåtet.

Ränta på ägarens inlåning – Tillåtet lån

När förutsättningarna är rätt så beräkningar vi också ränta på denna inlåning, en ränta som ägaren kan ta ut till 30 procent skatt. Bolaget får dra av räntekostnaden och betalar inga arbetsgivaravgifter på räntan.

  • Räntan är ett bra komplement till lön, som är högre beskattad och som bolaget måste betala arbetsgivaravgifter för
  • Räntan är också ett bra komplement till utdelning, som ju först måste skattas fram av aktiebolaget till 22 procent och sedan beskattas privat med 20 procent upp till en viss gräns

För att detta ska fungera ska det finnas ett lånebehov i bolaget, räntesatsen ska vara rimlig och inlåningen ska dokumenteras. Allt detta ordnar vi rutinmässigt för dig när det är dags för bokslut. Eftersom vi har erfarenhet och rutin för detta så blir ränteberäkningarna lönsamma för ägaren även vid mindre belopp.

Fel tecken på avräkningskontot – Låneförbud

Likaväl som att ägaren lägger ut pengar för sitt aktiebolag vid behov så förekommer det att ägaren tar ut pengar privat från avräkningskontot i bolaget. Det är tillåtet och till och med bra, eftersom det minskar risken för ägaren om bolaget skulle få problem.

Ibland händer det dock att ägarens uttag är större än vad som finns på bokföringens avräkningskonto. Då blir resten ett förbjudet lån och det måste rättas till. Vi säger till direkt när vi ser i bokföringen att detta händer, men vi behöver din hjälp om det är dig det gäller. Om det är småbelopp så kan du förhoppningsvis helt enkelt sätta in tillräckligt mycket i bolaget igen. Om det är större belopp så kan du behöva ta ett banklån för att nollställa avräkningskontot. I bägge fallen kan det också bli ett alternativ att göra om det förbjudna lånet till lön, men det rekommenderar vi bara för mindre belopp.

Konsekvenser

Grundkravet i ABL är att om någon har tagit ett förbjudet lån ska det betalas tillbaka till bolaget. Här finns inga beloppsgränser utan det gäller såväl små som stora belopp.

Om någon har använt säkerheter från bolaget för privat bruk, t.ex. en företagsinteckning, så är den säkerheten ogiltig gentemot bolaget om mottagaren borde ha insett att säkerheten var olaglig.

Förbjudna lån eller säkerheter kan dessutom medföra böter eller t.o.m. fängelse enligt ABL.

Det kan också bli skattemässiga konsekvenser. Ett förbjudet lån beskattas som lön enligt IL.

Allt detta gör att vi tar allvarligt på brott mot låneförbudet, men vi gör det för din skull. Vi vill inte att du och andra kunder hos oss ska råka illa ut när vi kan hjälpa er att känna till reglerna och undvika problem. Skulle vi behöva kontakta dig om att ditt avräkningskonto visar en förbjuden fordran på dig som behöver rättas till så är det alltså viktigt att du hjälper oss att hjälpa dig, genom att täcka din skuld omgående eller diskutera andra lösningar med oss.

Dispens från låneförbud

Det finns dock en möjlighet att låna pengar ur ditt bolag på ett tillåtet sätt – Att söka dispens från låneförbudet. Den möjligheten gäller också att låta ditt bolag ställa säkerhet för privata krediter.

Ansökan om dispens görs hos Skatteverket. Om du kan argumentera för att det finns synnerliga skäl så kan Skatteverket besluta om dispens. Det innebär att du får tillstånd att låna pengar ur ditt bolag eller låta bolaget ställa säkerhet för dig privat. Vi har ansökt om dispens i flera fall för kunders räkning och fått dem beviljade. Det brukar handla om att bolaget har nytta av det som pengarna eller säkerheten ska användas till.

Det är dock viktigt att du har dispensen innan lånet eller säkerheten tas ut! Vi hjälper dig om du behöver ansöka om dispens från låneförbudet.

Årsredovisning och revisionsberättelse

I årsredovisningen måste vi lämna information om eventuella lån eller säkerheter från bolaget för ägare och andra i den förbjudna kretsen. Det vill vi inte utom när det finns dispens, då är det ju inte förbjudet! Revisorn kan också behöva göra kommentarer i revisionsberättelsen.

Vi ser till att detta inte behöver hända genom att kontakta dig under året om en återbetalning skulle behöva göras, men vad som händer i slutet av räkenskapsåret ser vi ju inte förrän efter balansdagen, när vi bokför, så du behöver också ha kontroll över dina uttag från bolaget själv.

Du är alltid välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om du är osäker på något av detta, undrar över möjligheten att ta ut ränta på lån till ditt bolag, vill ha hjälp att söka dispens från låneförbudet med mera.

Kommentarsfunktionen är avstängd.