paketering fastighet kattrumpa

Uppdatering 2017-05-01: Stopplagstiftningen har tagits in i vårändringsbudgeten för 2017, med i praktiken oförändrat innehåll, och godkänts i riksdagen.

Vi har tidigare berättat om att skatteplanering med gåva av fastighet till aktiebolag inför försäljning har förhindrats genom en stopplagstiftning, som regeringen förvarnade om den 27 oktober 2016.

Vad händer nu?

Arbetet med lagstiftningen går vidare. Den 2 februari 2017 lämnade regeringen ett färdigt lagförslag till lagrådet (lagrådsremiss) för juridisk granskning. Sedan återstår tre steg.

  1. Uppdatera förslaget efter eventuella synpunkter från lagrådet
  2. Lämna förslag till lagstiftning till riksdagen (proposition)
  3. Beslut i riksdagen

Tidplan

De nya reglerna ska formellt träda i kraft den 1 augusti 2017, men de ska i praktiken tillämpas på överlåtelser redan från och med den 28 oktober 2016.

Inga ändringar

Lagrådsremissen stämmer helt med innehållet i promemorian som regeringen gick ut med den 27 oktober 2016. Vi har beskrivit reglerna närmare i denna artikel.

Paketering genom gåva

Det viktigaste budskapet i den artikeln är att det bara är en speciell typ av paketering som stoppas, nämligen när en privat fastighet överlåts genom gåva till ett aktiebolag och sedan säljs aktierna i bolaget till en ny ägare, med fastigheten i, med skattefri vinst.

För att det första steget ska räknas som gåva krävs att överlåtelsen görs under taxeringsvärdet och att bolaget har fler än fastighetsägaren som aktieägare.

Våra paketeringar påverkas inte

Vi har genomfört en rad fastighetsöverlåtelser genom paketering för våra kunder, men alltid utan kombination med gåva. Våra paketeringar berörs därför inte av stopplagstiftningen och du kan fortsätta anlita oss inför din fastighetsöverlåtelse som vanligt.

Tala med din kontaktperson hos oss när du planerar att överlåta fastighet!

Kommentarsfunktionen är avstängd.