ROT-avdraget ska sänkas från 50 % till 30 % av arbetskostnaden upp till 50 tkr. Det och andra ändringar av husavdraget föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2016 (se mer här).

Många byggföretag är helt fullbelagda fram till årsskiftet p g a de föreslagna ändringarna, men du har fortfarande chansen. Så här gör du för att få fullt avdrag innan reglerna ändras – förutsatt att du inte redan har använt hela avdragsutrymmet för 2015!

  1. Privatpersonen måste betala sin del av kostnaden så att byggföretaget har fått pengarna senast 30 december 2015
    • Gör helst bankbetalning, eftersom kontantbetalningar kan underkännas om det blir diskussion om bevisningen
    • Om betalningen görs 1 januari 2016 eller senare så gäller de sämre reglerna för 2016, även om arbetet har utförts under 2015
    • OBS – Gör bara denna förskottsbetalning om du och byggföretaget känner er säkra på att tidplanen kommer att hålla!
  2. Byggföretaget måste färdigställa arbetet senast 31 januari 2016
  3. Byggföretaget måste begära utbetalning från Skatteverket senast 31 januari 2016

Uppfylls alla tre punkterna så blir det ROT-avdrag med 50 % av arbetskostnaden, även om reglerna ändras till 30 % från den 1 januari 2016! Det följer av övergångsreglerna i budgetpropositionen.

Kommentarsfunktionen är avstängd.