Sjukpenning under uppbyggnadsskedet för fler företag och under längre tid
Sjukpenning under uppbyggnadsskedet för fler företag och under längre tid

Riksdagen beslutade den 30 maj 2018 om förbättrad sjukpenning under uppbyggnadsskedet i Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare.

Vi har beskrivit reformen i artikeln Sjukpenninggrundande inkomst när du startar eget. Riksdagen antog regeringens förslag utan ändringar av sakinnehållet.

 

Även för aktiebolag

När du startar eget företag får du använda lönen för en motsvarande anställning som sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den gäller då i stället för din egen inkomst som ofta är låg under startskedet. Möjligheten utvidgas nu till att även gälla aktiebolag, från att förut bara ha gällt enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Nu kan du alltså starta direkt i aktiebolagsform, med den förmånligare beräkningen av din SGI.

 

Längre uppstartsskede

Möjligheten att använda lönen för en motsvarande anställning som SGI förlängs till tre år för alla företagsformer. Hittills har möjligheten bara funnits under två år, och bara för enskild näringsverksamhet och handelsbolag.

 

Två tidpunkter

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018 för studerande och den 1 augusti för företagare.

 

Kontakta oss om din sjukpenning under uppbyggnadsskedet

Har du funderingar om de nya möjligheterna är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss!

Kommentarsfunktionen är avstängd.