Försäkringskassan sjukpenning sjukpenninggrundande inkomst SGI uppbyggnadsskedeNär du startar eget företag får du använda den inkomst du skulle ha haft i ditt arbete som anställd när du anmäler sjukpenninggrundande inkomst (SGI) till Försäkringskassan. Det är en bra alternativregel eftersom den verkliga inkomsten från ett nystartat företag ofta är låg. Detta gäller under företagets uppbyggnadsskede och är begränsat till två år.

Men, dessa regler är begränsade till näringsidkare (företagsformerna enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag). Startar du aktiebolag har du alltså inte möjlighet att använda den förmånliga alternativregeln.

 

Längre uppbyggnadsskede och lika även för aktiebolag

Regeringen har sänt ut förslag på remiss om att utöka alternativregeln även till aktiebolag. Dessutom föreslås att uppbyggnadsskedet förlängs från två år till tre år, för alla företagsformer. Du får alltså längre tid på dig att bygga upp verksamheten. Men efter tre år är det din verkliga inkomst som gäller som sjukpenninggrundande inkomst.

 

Tidplan

Regeringen har skickat ut en promemoria på remiss och räknar med att lämna en proposition till riksdagen under våren 2018. Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2018.

 

Kommentar

Detta är en efterlängtad reform. Dagens situation är oförklarlig, att företagare som startar aktiebolag missgynnas jämfört med näringsidkare. Situationen är ju densamma. Det tar tid att bygga upp en verksamhet innan företagaren kan få en rimlig inkomst.

Du som ska starta eget bör välja aktiebolag, trots att alternativregeln för sjukpenninggrundande inkomst saknas idag, eftersom aktiebolaget skyddar din privata ekonomi om det blir problem i verksamheten. Dessutom får du ganska snart samma möjlighet som näringsidkare att höja din sjukpenninggrundande inkomst om förslaget beslutas enligt tidplanen.

 

Kontakt

Har du frågor inför att starta eget så tala med en kontaktperson hos oss.

Du hittar mailadresser och telefonnummer på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.