Stoppur
Förlängd tidsfrist för avstämning (Bild: Pixabay)

Riksdagen beslutade idag 30 juni 2020, på eget initiativ från skatteutskottet, om en ändring i lagen om korttidsarbete. Lagändringen innebär att tidsfristen för rapportering till Tillväxtverket fördubblas från två till fyra veckor.

 

Avstämning varje månad

Arbetsgivare som har fått preliminärt stöd för korttidspermittering ska göra en avstämning för att fastställa det slutliga stödet. Vid avstämningen jämförs arbetstiderna och löneminskningarna med uppgifterna från ansökan om stödet.

Avstämningen ska göras tre månader efter att stödperioden började, och därefter var tredje månad. Avstämningen ska komma in till Tillväxtverket inom två veckor från avstämningstidpunkten. Det är den tidsfristen som nu har förlängts till fyra veckor.

Du som har fått stöd till företaget redan från start, den 16 mars 2020, ska upprätta din första avstämning under tiden 16-30 juni 2020. Lagändringen bör innebära att du nu har tid på dig till den 14 juli 2020 i stället för den 30 juni. Tyvärr framgår det inte uttryckligen av informationen från riksdagen men vi får hoppas på förtydligande från Tillväxtverket snarast.

 

Följ upp tidpunkterna på Tillväxtverkets hemsida

Så här ser dagens information ut om tidpunkterna för avstämning hos Tillväxtverket, men vi bör kunna förvänta oss att de uppdaterar tabellen och informationen.

Tabell från Tillväxtverket med tidpunkter för avstämningar
Tabell från Tillväxtverket hämtad den 30 juni 2020 – den är inte uppdaterad ännu med dagens beslut i riksdagen

Följ upp informationen från tillväxtverket noga! Tabellen ovan bör få två veckor senare tidpunkter inlagda när Tillväxtverket gör nästa uppdatering.

 

Samordning med AGI

Bakgrunden till ändringen är att Srf konsulterna och flera stora leverantörer av lönesystem har haft kontakter med Tillväxtverket om att reglerna för avstämning behöver synkroniseras bättre med tidpunkterna för att lämna in arbetsgivarrapporteringen (AGI) till Skatteverket. Först behöver företaget göra sin arbetsgivarrapportering enligt vanliga rutiner, sedan har de bättre underlag för att ta itu med den mer detaljerade avstämningen till Tillväxtverket. Med dagens förlängda tidsfrist ska detta kunna fungera på ett rimligare sätt.

 

Kontakta oss om hur de nya reglerna påverkar dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om vad den senaste tidens nya regler innebär för dig. Lagstiftningen om just corona-åtgärderna är dock oklara på många punkter ännu, så vi ber dig om förståelse för att vi behöver invänta mer information.

Kommentarsfunktionen är avstängd.