Logo Tillväxtverket

Tillväxtverket ändrar synen på semester och skärper synen på utdelningar vid korttidspermittering. Du som har eller ska ansöka om det statliga stödet för korttidsarbete behöver bland annat tänka på följande.

 

Semester

Semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Det här är en helomvändning från Tillväxtverket. Tidigare har verket bedömt att betalad och intjänad semester är det samma som närvaro. Semesterersättningen är ju en del av ersättningen för utförd prestation, något vi håller med om.

Tillväxtverket har nu kommit fram till det motsatta. Skälet är att regeringen vill förtydliga reglerna om frånvaro. Nu säger verket alltså att all semester är frånvaro vid beräkningen av det preliminära stödet framåt.

Tillväxtverket ska återkomma om hur de behandlar ansökningar som redan har kommit in, där betald och intjänad semester har räknats som närvaro.

Du som tar emot stöd för korttidsarbete behöver alltså följa informationen från Tillväxtverket noga. En av frågorna är ju hur den ändrade synen kommer att påverka semesterplaneringen i ditt företag.

 

Källor om semester

Här hittar du mer information.

 

Utdelningar

Kan ett aktiebolag som lämnar utdelning samtidigt uppfylla kraven för att ta emot stöd för korttidsarbete?

Nej, säger Tillväxtverket.

Företag som ansöker om stödet intygar att de är i ekonomisk kris på grund av coronapandemin. Tillväxtverket anser att om företaget lämnar utdelning eller koncernbidrag så är det inte i ett svårt ekonomiskt läge. Det gäller alla företag, oavsett storlek.

För närvarande anser sig Tillväxtverket inte kunna ta hänsyn till förhållandena i ägarledda, mindre bolag. I dessa företag brukar utdelningen ofta vara en viktig del av ägarnas privata inkomst, i kombination med lön. Effekterna av den politiska synen på utdelningar blir i dessa företag att ägarna kan behöva ta ut högre lön, i stället för att kombinera med utdelning, och det blir betydligt dyrare för bolaget. Precis motsatt effekt mot vad som behövs i kristider med andra ord. Men det är vad vi har att förhålla oss till nu.

Som lagtexten är formulerad i dagsläget gäller samma regler för alla typer av bolag, oavsett storlek. Det krävs en lagändring för att mindre bolag ska kunna undantas från möjligheten till värdeöverföringar samtidigt som man uppbär stöd.
(2020-05-18 Korttidsarbete: Förtydligande om utdelningar)

Om ditt företag behöver stöd för korttidsarbete så bör företaget alltså inte lämna utdelning. Det anser Tillväxtverket ska gälla från den 16 mars 2020 och resten av företagets räkenskapsår.

Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär en presumtion på att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget för att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då upp till bolaget ifråga att visa att förutsättningar för stöd föreligger.
(2020-05-18 Korttidsarbete: Förtydligande om utdelningar)

 

Koncernbidrag

Tillväxtverkets syn på hindren mot utdelningar gäller också koncernbidrag. Effekten blir att den normala skatteutjämningen som koncerner brukar kunna göra mellan bolagen inte kan kombineras med att ta emot stöd för korttidsarbete. Därmed ökar bolagsskatten i en del fall för företag som behöver korttidspermittera och söker stöd för det.

Även detta är precis motsatt effekt mot vad som behövs i kristider. Men liksom beträffande utdelningar är det är vad vi har att förhålla oss till nu.

 

Källor om utdelningar och koncernbidrag

Här hittar du mer information.

 

Kontakta oss om hur du hanterar corona-åtgärderna i ditt företag

Kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen, även om situationen är svår att överblicka för alla. Vi känner dock till ditt företag när du anlitar oss och vi är därför ett utmärkt bollplank för dig.

Kommentarsfunktionen är avstängd.