Ingresserna till 2022 års ekonomiska vårproposition (2021/22:100) och Vårändringsbudget för 2022 (2021/22:99)
Riktlinjer för budget 2023 och vårändringsbudget för 2022 (Bild Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 19 april 2022 överlämnade regeringen två ordinarie budgetpropositioner till riksdagen. Förslagen handlar om dels riktlinjer för nästa års budget och dels ändringar i årets budget. Budgetarna beslutades redan den 13 april 2022.

Vi berättar här framför allt om innehåll som berör företagande, eftersom övriga nyhetsmedia har omfattande bevakning av övriga viktiga områden som till exempel förstärkningar av försvaret.

Uppdateringar: Se under respektive avsnitt hur det har gått med besluten i riksdagen.

 

2022 års ekonomiska vårproposition – Riktlinjer för 2023

Den avlämnade ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till allmänna riktlinjer för nästa års budget.

Vårpropositionen innehåller inga färdiga lagförslag och få nyheter för företag. Regeringen tar dock upp att Rysslands invasion av Ukraina visar på ”vikten av en trygg tillgång på råvaror för svenska företag och en trygg livsmedelsförsörjning”.

 • Förslag: Råvarugaranti, kreditgarantier för att säkra tillgången till råvaror (genom Exportkreditnämnden, EKN)

Regeringen tar också upp inflationen och åtgärder för företag och privatpersoner. Specifikt för företag har vi följande.

 • Förslag: Tillfälligt stöd till växthusodlingsföretag och gris- och fjäderfäsektorerna
 • Förslag: Tillfällig skattesänkning på diesel inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk

De konkreta förslagen kommer under hösten, i budgetpropositionen för 2023.

Tidplanen för nästa års budget är följande.

 1. Mitten av juni 2022 – Riksdagens beslut om riktlinjerna (rambeslutet)
 2. Slutet av september 2022 – Budgetproposition för 2023
 3. November-december 2022 – Riksdagen fattar beslut om de olika delarna av budgeten

Den 11 september 2022 har vi allmänna val i Sverige. Frågan är hur utgången av valet kan påverka budgetprocessen från september 2022 och framåt.

Uppdatering: Den 15 juni sa riksdagen ja till riktlinjerna i propositionen (rambeslutet, steg 1 ovan).

 

Vårändringsbudget för 2022

Den avlämnade vårändringsbudgeten innehåller regeringens förslag ändringar av årets budget. Vårändringsbudgeten innehåller 16 färdiga förslag till lagändringar, som kan sammanfattas till följande.

 • 1-3 Ändringar i lagen om skatt på energi
  • Ytterligare tillfälligt sänkta skatter på diesel för verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk
  • Ska börja gälla med olika nivåer 1 juli och 1 oktober 2022 respektive 1 juli 2023
 • 4-11 Ändringar i socialförsäkringsbalken
  • Införande av garantitillägg i bostadstillägget (nytt 102 a kap.)
  • De nya reglerna ska börja gälla 15 juli 2022, från månaden för fyllda 65 år
  • Från 1 januari 2023 ska reglerna börja gälla från månaden för fyllda 66 år
  • Från 1 januari 2026 ska reglerna börja gälla från månaden för uppnådd riktålder
 • 12-14 Ändringar i lagen om social trygghetsförmåner efter att Förenade kungariket (Storbritannien) har lämnat EU
 • 15-16 Ändringar i socialförsäkringsbalken
  • Tillfälligt höjt bostadsbidrag för barnfamiljer juli-december 2022
  • … för att skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar

Tidplanen för ändringarna av årets budget är följande.

 • Mitten av juni 2022 – Riksdagens beslut

Regeringens förslag att införa garantitillägg i bostadstillägget är dock mycket omdebatterat och kritiserat. Kritiker pekar på att regeringen går förbi den parlamentariskt tillsatta pensionsgruppen genom att själv lägga förslaget i vårändringsbudgeten. Höjningen av bostadstillägget avviker från principen om samband mellan livsinkomst och ålderspension. Kritikerna menar också att förslaget förrycker principen om självständig finansiering av pensionssystemet utanför den statliga budgeten. I debatten har också framförts att förslaget om garantitillägg läggs fram av taktiska skäl inför valet. Bedömningen från flera håll är att förslaget kanske inte går igenom i riksdagen. Vi får se hur detta utvecklar sig.

Uppdatering 1: Den 15 juni sa riksdagen nej till regeringens vårändringsbudget, efter stor politisk oenighet om pensionsfrågorna (punkt 4-11 ovan).

Uppdatering 2: Den 22 juni sa riksdagen ja till en ny vårändringsbudget, som regeringen lade fram i en extra ändringsbudget efter avslaget 15 juni.

Beslutet den 22 juni innebär att garantipensionen och bostadstillägget för pensionärer höjs från 1 augusti 2022. Dessutom innebär beslutet att övriga punkter i vårändringsbudgeten (se punktlistan ovan) genomförs enligt förslagen.

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.