Riksdagshuset, Stockholm
Riksdagen, Stockholm (Bild: BillC, Wikimedia Commons – har beskurits)

Flera coronastöd upphörde att gälla 31 mars 2022, men i flera andra fall fortsätter de att löpa ett tag till. Du får en överblick över nuläget här. ”Nuläge” avser den 12 april 2022.

Information om ansökningsperioder m m som har upphört finns i förra översikten Coronastöd från 1 januari 2022.

Skatteverket har mycket information på sin hemsida.

 

Innehåll

I denna översikt behandlar vi nuläget för följande åtgärder.

 • Omställningsstöd
 • Evenemangsstöd
 • Omsättningsstöd
 • Korttidsstöd och kompetensinsatser
 • Stöd för sjuklönekostnader
 • Stöd för karensavdrag och karensdagar
 • Läkarintyg
 • Investeringsstöd
 • Lägre arbetsgivaravgifter för unga
 • Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda
 • Skattefri förmån av fri parkering
 • Tillfälligt anstånd med skatter och avgifter
 • Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 

Ordinarie omställningsstöd

 • Målgrupp
  • Företag som har drabbats av minskad omsättning
 • Ansökan
  • Skatteverket
  • Stödet har upphört – Ansökan för sista perioden (feb 2022) stänger den 13 apr 2022
 • Tänk på att minska löneunderlaget för utdelning med lönedelen av mottaget stöd!

Evenemangsstöd

 • Målgrupp
  • Arrangörer av evenemang som pga pandemin inte kan genomföras eller måste begränsas i väsentlig utsträckning
 • Ansökan
  • Skatteverket
  • För evenemang planerat att genomföras 1 jun 2021-30 jun 2022
  • För tidsperioden 1 sep 2021-30 jun 2022 gäller särskilda regler för ansökan
   1. Ansök om stöd utan förhandsbesked senast 16 maj 2022, eller
   2. Ansök om förhandsbesked senast 16 maj 2022 och om stöd senast 31 aug 2022 (om du fick positivt förhandsbesked)

 

Omsättningsstöd

 • Målgrupp
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare
 • Ansökan
  • Boverket
  • Ansökan för perioderna dec 2021-feb 2022 senast 30 apr 2022
 • Beslut
  • Länsstyrelserna
 • Utbetalning
  • Boverket

 

Korttidsstöd (korttidsarbete) och kompetensinsatser

 • Målgrupp
  • Företag som korttidspermitterar personal
 • Ansökan
  • Karens: Företag som fått korttidsstöd måste vänta minst 24 månader till nästa ansökan, men karenskravet är tillfälligt slopat under apr 2022-dec 2023
  • Skatteverket (SKV) handlägger nya ärenden fr o m 1 apr 2022
   • Ansökan i flera steg
    1. Ansök hos SKV om godkännande
    2. Ansök hos SKV om preliminärt stöd, en ansökan för varje stödmånad
    3. Lämna avstämning till SKV löpande under stödperioden
   • Ansökan om retroaktivt stöd dec 2021-mar 2022 senast 31 maj 2022
  • Tillväxtverket handlägger ärenden som startade före 1 apr 2022
 • Tänk på att minska löneunderlaget för utdelning med lönedelen av mottaget stöd!

 

Stöd för höga sjuklönekostnader

 • Målgrupp
  • Företag med högre sjuklönekostnader än normalt
 • Ansökan
  • Arbetsgivaren rapporterar sjuklöner varje månad i arbetsgivardeklarationen (AGI)
  • Ingen ansökan
  • Försäkringskassan betalar ut ersättningen automatiskt till arbetsgivarens skattekonto
  • Höga sjuklönekostnader okt-nov 2021
   • Utbetalning av ersättning från Försäkringskassan under första kvartalet 2022
  • Höga sjuklönekostnader dec 2021-mar 2022
   • Utbetalning av ersättning från Försäkringskassan månadsvis i efterhand
  • Höga sjuklönekostnader apr-dec 2022
   • Utbetalning av ersättning från Försäkringskassan under första kvartalet 2023
  • Höga sjuklönekostnader från jan 2023
   • Ordinarie regler, utbetalning av ersättning från Försäkringskassan under första kvartalet efter varje kalenderår
 • Tänk på att minska löneunderlaget för utdelning med lönedelen av mottaget stöd!

 

Stöd för karensavdrag och karensdagar

 • Målgrupp
  • Anställda och egenföretagare som får sjukpenning
 • Ansökan
  • Försäkringskassan
  • Ersättning för karensavdrag och karensdagar har upphört den 31 mar 2022

 

Läkarintyg

19 jan-31 mar 2022

 • Målgrupp
  • Anställda och egenföretagare som blir sjuka
 • Ansökan
  • Försäkringskassan
  • Undantaget från kravet på läkarintyg har upphört den 31 mar 2022
  • Från 1 apr 2022 gäller ordinarie regler
   • Anställd: Läkarintyg från dag 8 för att få sjuklön
   • Egenföretagare: Läkarintyg från dag 8 för att få sjukpenning

 

Investeringsstöd

 • Målgrupp
  • Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet
 • Ansökan
  • I inkomstdeklarationen för 2022 (inte för 2021)
  • Stödet gäller investeringar under kalenderåret 2021 och har upphört den 31 dec 2021
 • Investeringar under 2021 sänker skatten (artikel 14 okt 2021)

 

Lägre arbetsgivaravgifter för unga

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare
  • Fulla arbetsgivaravgifter är 31,42 %, men för ersättningar upp till 25 000 kr i månaden gäller:
   • 15‐18 år Från 1 aug 2019 permanent sänkning till 10,21 %
   • 19‐23 år 1 jan 2021‐31 mar 2023 tillfällig sänkning till 19,73 %
   • 19‐23 år 1 jun‐31 aug 2021 tillfällig sänkning till 10,21 %
   • 19‐23 år 1 jun‐31 aug 2022 tillfällig sänkning till 10,21
 • Ansökan
  • I arbetsgivardeklarationen (AGI)

 

Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare som gör sina två första anställningar (växa-stöd)
   • Gällande regler om växa-stöd omfattar bara den först anställde
   • Fulla arbetsgivaravgifter är 31,42 %, men för ersättningar upp till 25 000 kr i månaden gäller 10,21 % för ersättningar upp till 25 000 kr per månad
  • Tillfällig utökning till att gälla de två första anställda
   • Gäller anställningar som påbörjas under perioden 1 jul 2021-31 dec 2022
 • Ansökan
  • I arbetsgivardeklarationen (AGI)

 

Skattefri förmån av fri parkering

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare och anställda
  • Förmån av fri parkering vid arbetsplatsen är skattefri jan-jun 2022

 

Tillfälligt anstånd med skatter och avgifter

 • Målgrupp
  • Arbetsgivarregistrerade och/eller momsregistrerade företag
  • Medgivna anstånd kan förlängas genom avbetalningsplan på upp till 36 månader
 • Ansökan
  • Skatteverket
  • Senast dagen innan det nuvarande anståndet går ut

 

Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.