Finansminister Magdalena Andersson avlämnar vårbudgeten för 2019
Finansminister Magdalena Andersson avlämnar vårbudgeten för 2019 (bild: Wikipedia)

Idag den 16 april 2018 presenterade finansminister Magdalena Andersson vårbudgeten 2018. Den innehåller regeringens bedömning av det ekonomiska läget samt riktlinjer för finanspolitiken inför budgeten för 2019.

Riksdagen planerar att fatta beslut om vårbudgeten den 15 juni 2018. Själva budgeten lämnas till riksdagen under hösten.

 

Inga lagändringar för företagandet

Vårbudgetarna brukar bara innehålla ett fåtal konkreta lagförslag. Den här gången lämnades förslag till en lagändring, utan anknytning till företagande. Det gäller en ändring av riksdagsordningen om budgetprocessen.

Inte heller i övrigt presenteras några direkta nyheter för företagandet. Vårbudgeten refererar till beslutade eller pågående lagändringar som redan är kända. Exempel är utvidgningen av Växa-stödet och Nya skatteregler för företagssektorn.

 

Vårbudgetens två delar

Regeringen presenterar varje vår två budgetar som tillsammans kallas vårbudget, men de gäller faktiskt både innevarande år och nästa år.

  • Vårändringsbudget för 2018 (föregående artikel Vårändringsbudgeten för 2018)
    • Ändringar i budgeten för innevarande år, 2018
    • Brukar få propositionsnummer 99 (i år 2017/18:99)
  • 2018 års ekonomiska vårproposition (denna artikel)
    • Riktlinjer för den ekonomiska politiken inför budgeten för nästa år, 2019
    • Brukar få propositionsnummer 100 (i år 2017/18:100)

 

Kontakta oss

Har du frågor om vårändringsbudgeten så är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss.

Kommentarsfunktionen är avstängd.