Snabbavveckling och vilande bolag

Snabbavveckling – Kostnadsfri offert

När du har slutat driva verksamhet i ditt aktiebolag så hjälper vi dig att avveckla bolaget och få ut kapitalet privat. Du säljer aktierna till oss och sedan genomför vi fusion eller frivillig likvidation av bolaget. I båda fallen upphör bolaget att existera. Vi kallar det snabbavveckling eftersom du får betalt direkt.

Du säljer bolaget till oss och vi tar hand om all hantering. Du får betalt, direkt vid överlåtelsen, för eget kapital i bolaget med avdrag för eventuella framskjutna skatter och vår hantering av avvecklingen av bolaget. När du har fått betalt av oss behöver du inte längre tänka på bolaget, vi upprättar alla handlingar och sköter alla myndighetskontakter. Snabbt och enkelt!

Beställ kostnadsfri offert här: Snabbavveckling

Här hittar du fördjupad information om snabbavveckling.

Snabbavveckling – 5 enkla steg

Du avslutar ditt engagemang i bolaget så här:

  1. Du ger oss underlag för offert: Resultat- och balansräkning
  2. Vi räknar ut priset för ditt bolag: Marknadens bästa erbjudande
  3. Vi upprättar alla nödvändiga handlingar: Överlåtelseavtal, ändringsanmälan mm
  4. Möte för underskrifter och betalning: Du får betalt direkt!
  5. Därefter ordnar vi resten: Du kan ägna dig åt annat!

Vänd dig  till likvidator Eva Struwe om din snabbavveckling!

 

Vilande bolag

Ett alternativ för den tålmodige är att efter avvecklingen av verksamheten vänta i fem år innan bolaget säljs. Detta är intressant när det finns vinstmedel i bolaget högt överstigande ägarens lågbeskattade privata utdelningsutrymme. Efter fem år ändras nämligen beskattningen så att vid en försäljning av aktierna beskattas hela vinsten med 25 %, utan hänsyn till privat utdelningsutrymme.

Andra namn på denna lösning är 5/25-bolag (5 år = 25 % skatt) eller trädabolag (”ligga i träda”).

Se mer på vår sida Utdelning från och försäljning av aktiebolag.

Vi hjälper dig räkna ut vad skatten blir vid en försäljning nu jämfört med om fem år, om du vill undersöka bägge alternativen.

  • Vill du ha ut pengarna direkt så är dock snabbavveckling tjänsten för dig!
  • Väljer du vilande bolag så hjälper vi dig med vilka regler som gäller för att uppfylla villkoren och med att sköta bolaget under tiden