Lagerbolag, nybildning och bolag med rating

När du vill ha färdigt aktiebolag ordnar vi lagerbolag, bolag med rating eller nybildning för dig.

Lagerbolag

Hos oss köper du lagerbolag och nybildning för låga 4 000 kr exkl moms  (4 875 kr tillkommer för Bolagsverkets avgifter och moms)!

Våra bolag heter ”Tigeröga nr x AB”. När du köper bolaget ändrar vi det snabbt och enkelt till dina uppgifter och namnet för din verksamhet. Du får organisationsnummer och registreringsbevis direkt vid köpet, så att du omgående kan börja förbereda avtal m m i din verksamhet.

Nyhet: Köp bolaget av oss och minska din skatt med 7 500 kr med investeraravdraget!

Beställ här: Lagerbolag

Mer information om lagerbolag hittar du här.

Lagerbolag till lågpris

Aktiebolag med rating

Ett lagerbolag saknar av naturliga skäl historik, det har ju inte använts i någon verksamhet förrän du köper bolaget.

Vi kan tillhandahålla färdigt bolag utan verksamhet men med historik, dvs bolag med rating.

Våra bolag med rating heter ”Gentium nr x AB”. När du köper bolaget ändrar vi det snabbt och enkelt till dina uppgifter och namnet för din verksamhet. Du får organisationsnummer och registreringsbevis direkt vid köpet, så att du omgående kan börja förbereda avtal m m i din verksamhet.

Om du vill köpa ett bolag med rating så vänder du dig till Kjell Sundqvist eller Eva Struwe.

Beställ här: Bolag med historik

Mer information om bolag med rating hittar du här.