Nybildningar av aktiebolag

Vi hjälper dig att bilda ditt nya aktiebolag! Det är mycket att tänka på men hos oss får du en trygg bevakning genom hela processen.

Sidan senast uppdaterad 29 december 2023.

 

Dina uppgifter

Vi behöver följande uppgifter från dig för att kunna genomföra nybildningen av ditt aktiebolag.

 1. Bolagets namn
  • Gärna flera förslag
  • Företagsformen ”Aktiebolag” eller förkortningen ”AB” behöver ingå i namnet
  • Tips: Ange företagsformen sist i namnet (”Exempelbolaget AB”) för att ditt bolag inte ska drunkna i mängden av alla andra bolag med namn som börjar med ”Aktiebolag” eller ”AB”
  • Tips: Välj gärna ”AB” hellre än ”Aktiebolag” för att få ett kortare namn
  • Tips: Vänta med att beställa trycksaker, skyltar med mera tills namnet är registrerat av Bolagsverket, för att undvika onödiga utgifter
 2. Bolagets adress
 3. Aktiekapital
  • Ett aktiebolag måste ha minst 25 000 kr i aktiekapital
  • Du väljer själv hur många aktier som aktiekapitalet ska fördelas på
  • Tips: 100 kr per aktie är vanligt och då blir det 250 st aktier om bolaget har 25 000 kr i aktiekapital
  • Är ni till exempel 3 aktieägare och vill äga lika mycket var så kan aktiekapitalet vara exempelvis 25 500 kr, fördelat på 8 500 kr i aktier per delägare, eller så satsar ni 25 000 kr vardera i bolaget som då får ett aktiekapital på 75 000 kr
 4. Aktieägare
  • Namn, adress och personnummer för varje aktieägare
  • Belopp för varje ägares aktiekapital
 5. Verksamhet
  • Beskriv vad bolaget ska kunna göra, som underlag till bolagsordningen (motsvarande stadgarna i en förening)
  • Beskrivningen kan gärna vara bredare än vad ni faktiskt kommer att göra i början
  • Den faktiska verksamheten kommer att beskrivas i förvaltningsberättelsen i varje årsredovisning, men den ska alltid ligga inom beskrivningen i bolagsordningen
 6. Säte
  • På vilken ort ska styrelsen finnas, det vill säga i vilken kommun?
  • Det kan till exempel avgöra var en eventuell tvist ska lösas (Stockholms tingsrätt om sätet är Stockholm)
 7. Räkenskapsår
  • Ett nybildat aktiebolag får välja sista dagen i vilken månad som helst av årets 12 månader som räkenskapsårets sista månad, till exempel 31 maj eller 30 november
  • Tips: Undvik 31 december, eftersom de flesta bolagen har bokslut då och det är svårare att få hjälp av redovisningskonsulter och revisorer än vid andra datum
  • Ett räkenskapsår ska omfatta 12 månader, till exempel 1 juni-31 maj
  • Första räkenskapsåret börjar den dagen bolaget blir registrerat, men Bolagsverket talar om hur just ditt bolags räkenskapsår kan förkortas eller förlängas så att det passar med slutdatumet du har valt (förlängning kan göras högst till 18 månader)
  • Exempel: Bolaget blir registrerat den 14 februari och räkenskapsåret är 1/4-31/3, första året kan då förkortas till 1,5 månader (14/2-31/3) eller 13,5 månader (14/2 i år-31/3 nästa år)
 8. Styrelse
  • Namn för varje person i styrelsen (ordinarie ledamöter och suppleanter)
  • Om någon av personerna inte är aktieägare behöver du även lämna uppgift om adress och personnummer för dem
  • Ett aktiebolag måste ha minst 1 ordinarie styrelseledamot med 1 suppleant
  • Om bolaget har minst 3 ordinarie styrelseledamöter behövs ingen suppleant
  • Tips: Låt styrelsen omfatta så få personer som möjligt, bland annat för att underlätta bolagsstämmor och underskrifter av årsredovisningar
 9. Firmateckning
  • Namn på den eller de som ska kunna företräda bolaget och till exempel teckna avtal eller göra betalningar
  • Om fler än en person ska vara firmatecknare så behöver du ange om de tecknar firman var för sig eller i förening (tillsammans)
  • Tips: Begränsa antalet firmatecknare, helst till bara en person, andra personer kan i stället få begränsade fullmakter
 10. Bolagets bank
  • Mailadress till din kontaktperson på banken för elektroniskt bankintyg

Du betalar 3 000 kr exklusive moms för vår hjälp att bilda aktiebolaget åt dig, och följa upp bildningen fram till färdig registrering. Avgifter från Bolagsverket tillkommer med för närvarande 1 900 kr.

I nybildningen ingår dokumenten stiftelseurkund och bolagsordning.

Nybildning av aktiebolag omfattas av punkt B 22 i våra allmänna villkor (sidan Uppdragsavtal).

 

Våra tilläggstjänster

Vi kan självklart hjälpa dig med en rad andra tilläggstjänster enligt överenskommelse. Du får fast pris innan vi utför respektive tjänst. Här är exempel på vanliga tilläggstjänster.

 • Investeraravdrag
  • Köp bolaget av oss och minska din skatt med Investeraravdraget!
  • Köper du ett bolag med lägsta aktiekapitalet (25 000 kr) så kan du minska din skatt med 3 750 kr
 • Registrering hos Bolagsverket
  • Verklig huvudman
 • Registrering hos Skatteverket
  • F-skatt
  • Mervärdesskatt
  • Val av bokföringsmetod
  • Arbetsgivare
 • Aktiebok
 • Kompanjonavtal
  • Om bolaget har fler än en ägare så rekommenderar vi ett avtal om ert samarbete – även kallat konsortialavtal eller aktieägaravtal
 • Ombildning
  • Från enskild näringsverksamhet till aktiebolag

Tjänsten Lagerbolag har upphört, och ersatts av tjänsten Nybildning aktiebolag som vi beskriver här på sidan.

 

Fråga oss gärna

Undrar du över något inför din beställning av nybildning av aktiebolag? Fråga oss gärna, vi står till din tjänst!

Nybildning av bolag till lågpris