Resultatplanering och bokslut

Varje år avslutar du din bokföring med ett bokslut. Du bör dock påbörja bokslutet redan innan räkenskapsåret tar slut!

Tillsammans gör vi en prognos av hur det verkar bli, sedan diskuterar  vi om du bör påverka det och i så fall hur.

Resultatplaneringen handlar mycket om att välja väg. Visa en bra bild utåt för kreditgivare, kreditupplysningsföretag m fl eller minimera skatten? Eller kan vi hjälpa dig att få mer över privat efter skatt och till en lägre kostnad i verksamheten?

När du anlitar oss som revisor får du hjälp med allt du behöver av följande:

  • Planera bokslutet – Resultatplanering för verksamheten före räkenskapsårets slut
  • Val av regelverk (allmänna regler, eller K-regler från Bokföringsnämnden och i så fall vilka)
  • Årsbokslut
  • Årsredovisning
  • Uppföljning av revision
  • Koncernredovisning
  • Bokslutsrapport enligt Rex – Svensk standard för redovisningskonsulter
  • Rapportering till Bolagsverket
  • Inkomstdeklaration för verksamheten

Här kan du läsa mer.

 

Bokslutsrapport

Du kan komplettera ditt årsbokslut eller din årsredovisning med en bokslutsrapport från oss, tack vare våra auktoriserade redovisningskonsulter.

Förutsättningarna för en bokslutsrapport är att vi har upprättat årsbokslutet eller årsredovisningen och att tillämpliga lagar och andra regler har kunnat följas. Bokslutsrapporten visar då att vi har kunnat utföra vårt arbete enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Bokslutsrapporten är ett kvalitetsbevis som kommer att framgå av kreditupplysningar och som du har nytta av i kontakter med banker, leverantörer och andra.

Beställ en bokslutsrapport av din kontaktperson hos oss idag!