Bokföring och allt annat löpande

Bokföring eller kanske löneberäkningar? Du kan få hjälp med alla löpande uppgifter inom din ekonomiska administration, hos oss eller på ditt kontor.

Vi vet att många värdesätter snabba resultat och för att redovisningen ska kunna vara ett bra underlag för dina ekonomiska beslut måste den vara färsk. Därför får du återrapportering från oss inom 10 arbetsdagar. Vi hjälper dig också att automatisera och digitalisera, det ingår när du abonnerar på våra löpande tjänster och det får du till fasta paketpriser.

Här nedanför ser du de vanligaste tjänsterna som efterfrågas av företagare som söker revisor och hjälp med bokföring. Du väljer naturligtvis själv vad du vill ta hjälp med och vad du vill och kan göra själv!

 • Redovisning
  • Löpande bokföring
  • Skanning verifikationer
  • Löpande resultatuppföljning
 • Revision
 • Dina kunder
  • Fakturering
  • Kundreskontra
  • Påminnelser, dröjsmålsräntefakturering, betalningsförelägganden
 • Dina leverantörer
  • Leverantörsbetalningar
  • Leverantörsreskontra
 • Statistik
  • Restaurangrapporter
  • Lönestatistik
  • Rapportering till Statistiska Centralbyrån
 • Skattedeklarationer
  • Momsdeklaration
  • Arbetsgivardeklaration – AGI
  • Periodisk rapportering (moms för transaktioner utanför Sverige)
 • Din personal (inklusive dig själv om du är anställd av ditt företag)
  • Löneberäkningar
  • Kontrolluppgifter till Skatteverket för utdelningar m.m. som inte ingår i AGI
  • Årsuppgift till Fora etc

Här hittar du fördjupad information om hur du får ut mycket mer av din bokföring.

Skatteverket tror på högre kvalitet hos oss

Många av våra konsulter är Auktoriserade Redovisningskonsulter eller Auktoriserade Lönekonsulter i Sveriges redovisningskonsulters förbund (Srf). Genom att vi under alla år har levererat hög kvalitet på våra tjänster så har vi skaffat oss ett stort förtroende hos Skatteverket. Det är något som alla våra kunder har nytta av, inte minst i vår kommunikation med Skatteverket vid förfrågningar!