Inkomststegen

Vilken inkomst som är bäst för dig beror på din egen situation och vilken livsfas du är i. Här ser du effekten av var du ligger i inkomststegen. Kontakta oss för rådgivning om vilken nivå just du ska sträva efter – När inkomsten kommer från din egen verksamhet så är högsta inkomst inte alltid bästa inkomst. Tänk på att din inkomstplanering ingår i abonnemang med fasta paketpriser!

Beloppen avser din bruttoinkomst från arbete:

 1. Om du har lön (t ex aktiebolag):
  • Årslönen före skatteavdrag, den lön som kommer att stå på kontrolluppgiften
 2. Om du har inkomst från näringsverksamhet (enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag):
  • Din inkomst efter schablonavdrag för egenavgifter
   • Sjukpenninggrundande inkomst: exkl. förändring av expansionsfond och periodiseringsfonder
 3. Om du har både lön och inkomst från näringsverksamhet:
  • Summan av dina inkomster från 1 och 2

Gräns för när kommunal skatt börjar tas ut beror på i vilken kommun och församling du är folkbokförd i, och ålder. Vi har utgått från Södertälje kommun, Södertälje församling och avser person under 65 år.

 

 

2021
11 420 kr Sjukpenning börjar tjänas in *)
20 135 kr Deklarationsplikt börjar
20 135 kr Pension börjar tjänas in *) **)
64 099 kr Kommunalskatt börjar tas ut
357 000 kr Tillfällig föräldrapenning slutar tjänas in *)
380 800 kr Sjukpenning slutar tjänas in *)
409 200 kr + 5 % Lägsta lönekrav 2021 för att använda Löneregeln 2022
476 000 kr Föräldrapenning slutar tjänas in *)
537 200 kr Statlig skatt 20 % börjar tas ut
550 374 kr Pension slutar tjänas in *) **)
654 720 kr Högsta lönekrav 2021 för att använda Löneregeln 2022

 

2020
11 350 kr Sjukpenning börjar tjänas in *)
20 008 kr Pension börjar tjänas in *) **)
20 008 kr Deklarationsplikt börjar
64 099 kr Kommunalskatt börjar tas ut
354 750 kr Tillfällig föräldrapenning slutar tjänas in *)
378 400 kr Sjukpenning slutar tjänas in *)
400 800 kr + 5 % Lägsta lönekrav 2020 för att använda Löneregeln 2021
473 000 kr Föräldrapenning slutar tjänas in *?
523 200 kr Statlig skatt 20 % börjar tas ut
539 076 kr Pension slutar tjänas in
641 280 kr Högsta lönekrav 2020 för att använda Löneregeln 2021

 

* Förmåner (t ex bilförmån) får ingå i pensionsgrundande inkomst, men inte i sjukpenninggrundande inkomst.

Inkomststegen från RedovisningsHuset sammanställning är unik. Vi visar beloppen så att du kan känna igen dig, både från årsinkomsten på kontrolluppgiften och från bruttobeloppen på lönebeskeden.

** Enda undantaget är tyvärr pensionsgrundande inkomst, eftersom du måste räkna bort pensionsavgiften i skatteberäkningen från årsinkomsten innan du får fram din pensionsgrundande inkomst.

Se upp när du tittar på dessa uppgifter någon annanstans. I många fall visas t ex ”skattepliktig inkomst” och det är en annan sak. Då har beloppet justerats med grundavdrag etc för att den rent tekniska skatteberäkningen ska kunna göras, men sådana belopp går inte att jämföra med dina lönebesked eller din kontrolluppgift för årslönen. Med våra belopp kan du jämföra!

Anlita oss när du söker revisor och hjälp med bokföringen, så kan vi hjälpa dig till en optimal inkomstnivå som gynnar både din privatekonomi och ditt företag. Det ingår i abonnemanget med ditt fasta paketpris!