Inkomststegen

Vilken inkomst som är bäst för dig beror på din egen situation och vilken livsfas du är i. Här ser du effekten av var du ligger i inkomststegen. Kontakta oss för rådgivning om vilken nivå just du ska sträva efter – När inkomsten kommer från din egen verksamhet så är högsta inkomst inte alltid bästa inkomst. Tänk på att din inkomstplanering ingår i abonnemang med fasta paketpriser!

Beloppen avser din bruttoinkomst från arbete:

 1. Om du har lön (t ex aktiebolag):
  • Årslönen före skatteavdrag, den lön som kommer att stå på kontrolluppgiften
 2. Om du har inkomst från näringsverksamhet (enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag):
  • Din inkomst efter schablonavdrag för egenavgifter
   • Sjukpenninggrundande inkomst: exkl. förändring av expansionsfond och periodiseringsfonder
 3. Om du har både lön och inkomst från näringsverksamhet:
  • Summan av dina inkomster från 1 och 2

Gräns för när kommunal skatt börjar tas ut beror på i vilken kommun och församling du är folkbokförd i, och ålder. Vi har utgått från Södertälje kommun, Södertälje församling och avser person under 65 år.

 

2024
13 700 kr Sjukpenning börjar tjänas in *)
24 238 kr Deklarationsplikt börjar
24 238 kr Pension börjar tjänas in *) **)
81 200 kr Kommunalskatt börjar tas ut
429 750 kr Tillfällig föräldrapenning slutar tjänas in *)
457 200 kr + 5 % Lägsta lönekrav 2024 för att använda Löneregeln 2025
573 000 kr Sjuk- och föräldrapenning slutar tjänas in *)
614 900 kr Pension slutar tjänas in *) **)
615 300 kr Statlig skatt 20% börjar tas ut (ej fyllda 66 år den 1 jan.)
697 300 kr Statlig skatt 20 % börjar tas ut (66 år och äldre den 1 jan.)
731 520 kr Högsta lönekrav 2024 för att använda Löneregeln 2025

 

2023
12 600 kr Sjukpenning börjar tjänas in *)
22 208 kr Deklarationsplikt börjar
22 200 kr Pension börjar tjänas in *) **)
74 099 kr Kommunalskatt börjar tas ut
393 700 kr Tillfällig föräldrapenning slutar tjänas in *)
445 800 kr + 5 % Lägsta lönekrav 2023 för att använda Löneregeln 2024
525 000 kr Sjuk- och föräldrapenning slutar tjänas in *)
599 600 kr Pension slutar tjänas in *) **)
613 900 kr Statlig skatt 20% börjar tas ut (ej fyllda 66 år den 1 jan.)
683 200 kr Statlig skatt 20 % börjar tas ut (66 år och äldre den 1 jan.)
713 280 kr Högsta lönekrav 2023 för att använda Löneregeln 2024

 

* Förmåner (t ex bilförmån) får ingå i pensionsgrundande inkomst, men inte i sjukpenninggrundande inkomst.

Inkomststegen från RedovisningsHuset sammanställning är unik. Vi visar beloppen så att du kan känna igen dig, både från årsinkomsten på kontrolluppgiften och från bruttobeloppen på lönebeskeden.

** Enda undantaget är tyvärr pensionsgrundande inkomst, eftersom du måste räkna bort pensionsavgiften i skatteberäkningen från årsinkomsten innan du får fram din pensionsgrundande inkomst.

Se upp när du tittar på dessa uppgifter någon annanstans. I många fall visas t ex ”skattepliktig inkomst” och det är en annan sak. Då har beloppet justerats med grundavdrag etc för att den rent tekniska skatteberäkningen ska kunna göras, men sådana belopp går inte att jämföra med dina lönebesked eller din kontrolluppgift för årslönen. Med våra belopp kan du jämföra!

Anlita oss när du söker revisor och hjälp med bokföringen, så kan vi hjälpa dig till en optimal inkomstnivå som gynnar både din privatekonomi och ditt företag. Det ingår i abonnemanget med ditt fasta paketpris!