Inkomststegen

Vilken inkomst som är bäst för dig beror på din egen situation och vilken livsfas du är i. Här ser du effekten av var du ligger i inkomststegen. Kontakta oss för rådgivning om vilken nivå just du ska sträva efter – När inkomsten kommer från din egen verksamhet så är högsta inkomst inte alltid bästa inkomst!

Beloppen avser din bruttoinkomst från arbete:

 1. Om du har lön (t ex aktiebolag):
  • Årslönen före skatteavdrag, den lön som kommer att stå på kontrolluppgiften
 2. Om du har inkomst från näringsverksamhet (enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag):
  • Din inkomst efter schablonavdrag för egenavgifter
   • Sjukpenninggrundande inkomst: exkl. förändring av expansionsfond och periodiseringsfonder
 3. Om du har både lön och inkomst från näringsverksamhet:
  • Summan av dina inkomster från 1 och 2

Gräns för när kommunal skatt börjar tas ut beror på i vilken kommun och församling du är folkbokförd i, och ålder. Vi har utgått från Södertälje kommun, Södertälje församling och avser person under 65 år.

 

2019
11 160 kr Sjukpenning börjar tjänas in *)
19 670 kr Deklarationsplikt börjar
19 670 kr Pension börjar tjänas in *) **)
63 099 kr Kommunalskatt börjar tas ut
348 750 kr Tillfällig föräldrapenningslutar tjänas in *)
372 000 kr Sjukpenning slutar tjänas in *)
386 400 kr
+ 5 %
Lägsta lönekrav 2019 för att
använda Löneregeln 2020
465 000 kr Föräldrapenning slutar tjänas in *)
504 400 kr Statlig skatt 20 % börjar tas ut
519 700 kr Pension slutar tjänas in *) **)
618 240 kr Högsta lönekrav 2019 för att
använda Löneregeln 2020
703 000 kr Statlig skatt 25 % börjar tas ut

 

2018
10 920 kr Sjukpenning börjar tjänas in *)
19 250 kr Deklarationsplikt börjar
19 250 kr Pension börjar tjänas in *) **)
60 299 kr Kommunalskatt börjar tas ut
341 250 kr/

364 000 kr

Sjukpenning slutar tjänas in *)

Från 1/7

341 250 kr Tillfällig föräldrapenning slutar
tjänas in *)
375 000 kr
+ 5 %
Lägsta lönekrav 2018 för att
använda Löneregeln 2019
455 000 kr Föräldrapenning slutar tjänas in *)
468 700 kr Statlig skatt 20 % börjar tas ut
504 400 kr Pension slutar tjänas in *) **)
600 000 kr Högsta lönekrav 2018 för att
använda Löneregeln 2019
675 700 kr Statlig skatt 25 % börjar tas ut

 

 

 

* Förmåner (t ex bilförmån) får ingå i pensionsgrundande inkomst, men inte i sjukpenninggrundande inkomst.

Inkomststegen från RedovisningsHuset sammanställning är unik. Vi visar beloppen så att du kan känna igen dig, både från årsinkomsten på kontrolluppgiften och från bruttobeloppen på lönebeskeden.

** Enda undantaget är tyvärr pensionsgrundande inkomst, eftersom du måste räkna bort pensionsavgiften i skatteberäkningen från årsinkomsten innan du får fram din pensionsgrundande inkomst.

Se upp när du tittar på dessa uppgifter någon annanstans. I många fall visas t ex ”skattepliktig inkomst” och det är en annan sak. Då har beloppet justerats med grundavdrag etc för att den rent tekniska skatteberäkningen ska kunna göras, men sådana belopp går inte att jämföra med dina lönebesked eller din kontrolluppgift för årslönen. Med våra belopp kan du jämföra!

Anlita oss när du söker revisor och hjälp med bokföringen, så kan vi hjälpa dig till en optimal inkomstnivå som gynnar både din privatekonomi och ditt företag.