Begränsat reformutrymme i 2019 års ekonomiska vårproposition
Begränsat reformutrymme i 2019 års ekonomiska vårproposition (Bild: Pixabay)

Regeringen har lämnat sina förslag till riktlinjer för nästa års budget i 2019 års ekonomiska vårproposition. De konkreta förslagen kommer sedan under hösten, i budgetpropositionen för 2020. Finansutskottet arbetar nu med sitt betänkande om riktlinjerna fram till den 28 maj, sedan ska riksdagen fatta sitt beslut den 18 juni 2019.

Vårpropositionen brukar inte innehålla konkreta lagförslag, utan koncentreras på ramarna för det kommande budgetarbetet.

Regeringen konstaterar i inledningen att riktlinjerna utgår från januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Nu ska avtalet genomföras.

Uppdateringar 2019-06-22:

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

I Vårändringsbudget för 2019 föreslår regeringen att en nedsättning av arbetsgivaravgifterna införs den 1 augusti 2019 för ungdomar som den 1 januari har fyllt 15 men inte 18 år.

Nedsättningen innebär att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 % ska betalas för ersättningar upp till 25 000 kr per månad, i stället för de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42 %.

Här i 2019 års ekonomiska vårproposition bygger regeringen på med att man avser att återkomma under 2020 med förslag om att slopa även ålderspensionsavgiften. Det innebär att arbetsgivaravgifterna i nästa steg kan komma att sättas ner från 10,21 % till 0 % för ungdomar som är 15-17 år.

 

Flygskatten

I Vårändringsbudget för 2019 (se avsnittet ”Punktskatter”) föreslår regeringen att flygskatten ska vara kvar, trots riksdagens budgetbeslut i höstas.

Här i 2019 års ekonomiska vårproposition kompletterar regeringen med att en reduktionsplikt för biodrivmedel i flyg förbereds inom Regeringskansliet. Det är i sin tur ett led i att försöka omförhandla internationella avtal som i nuläget förhindrar en skatt på flygbränsle som skulle kunna ersätta flygskatten. Fortsättning följer alltså.

 

Vinster i välfärden

Regeringen uttalar att man inte kommer att lägga förslag om vinstbegränsningar för privata aktörer. ”Alla aktörer inom välfärden, oavsett driftsform, ska ha likvärdiga villkor.”

Det stämmer med punkt 9 i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet.

Att ställa samma krav på alla aktörer tillmötesgår också riksdagens uppmaning till regeringen förra året, då regeringens förslag om vinstbegränsningar för privata aktörer stoppades.

 

Ekonomiska styrkor för Sverige i 2019 års ekonomiska vårproposition

Regeringen skriver i inledningen att Sverige nu har den lägsta statsskuldskvoten sedan 1977, dvs. på 42 år.

Man säger också att Sverige nu har den högsta sysselsättningsgraden på över 25 år. Det har i sin tur fått till effekt att vi har den lägsta andelen försörjda av ersättnings- och försäkringssystem sedan 1981.

Nationalekonomer och andra debatterar hur dessa beräkningar bör göras och om regeringen har rätt eller fel bild av landets ekonomi. Vi bör nog läsa regeringens information som en partsinlaga, där man marknadsför sitt arbete under föregående mandatperioder. Oavsett detta så väcker de positiva signalerna ändå hopp bland alla orostecken på en avmattning.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Vad är bara förslag ännu, vad är beslutat och när det börjar det gälla?  Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om 2019 års ekonomiska vårproposition

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om hur du påverkas av regeringens ekonomiska vårproposition!

Kommentarsfunktionen är avstängd.