sek pengar utdelning 3:12-utredningen försäljning aktiebolag
Skatten på utdelningar och vinst vid försäljning av aktiebolag kan höjas med förslagen från 3:12-utredningen

Uppdatering 2017-08-27: Regeringen backar helt om 3:12-regler.

I mars 2014 tillsattes en utredning, 3:12-utredningen, som ska se över skattereglerna för utdelningar från fåmansaktiebolag (fåab) och försäljning av aktier i fåab. Utredningstiden har förlängts i två omgångar, nu senast till den 1 november 2016.

Var beredd på höjd skatt

Vi har tidigare varnat för att du som har aktiebolag bör ha beredskap för försämringar till följd av utredningens förslag, om de leder till lagstiftning. Andemeningen i direktiven till utredningen är att dagens regler kan vara för förmånliga.

Detta ska 3:12-utredningen se över

Nedanstående uppräkning av vad utredningen ska behandla ger dig en föraning av vad som kan komma.

 • Schablonregeln
  • Bör ett aktivitetskrav införas?
 • Löneregeln
  • Hur stor del av löneunderlaget ska få räknas med?
  • Ska ägarens lön få räknas med i fortsättningen?
  • Ska kraven för att få använda löneregeln höjas?
 • Sparat utdelningsutrymme
  • Ska möjligheten att spara utrymmet ändras?
  • Ska möjligheten att räkna upp sparat utrymme ändras?
 • Skattesats
  • Ska dagens skattesats inom utdelningsutrymmet (20 %) ändras?
  • Skattesatsen gäller idag både utdelningar och vinst vid försäljning inom utdelningsutrymme

Mer information

I avdelningen Kortfakta beskriver vi hur beskattningen av utdelning och vid försäljning av aktiebolag fungerar.

Vi har också rekommenderat dig att använda dagens regler medan det går, något som fortfarande gäller.

Stöd från oss

Vi på RedovisningsHuset följer självklart utvecklingen och bevakar dina möjligheter. Tala gärna med din kontaktperson hos oss om det är något du undrar över!

 

Kommentarsfunktionen är avstängd.