Bild på skomakare illustrerar sänkt moms på vissa reparationer
Den 1 april 2023 ska det bli högre moms på reparationer igen (Bild piqsels.com)

Regeringen föreslår höjd moms på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne från 6 % till 12 %.

Den nya momssatsen 12 % börjar gälla den 1 april 2023, genom ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200) i 7 kap. 1 §. Den nuvarande skattesatsen 6 % gäller till och med den 31 mars 2023.

Regeringen anger som skäl att utgångspunkten bör vara en enhetlig moms och tillämpning av normalskattesatsen 25 %. Höjd moms på reparationer är tänkt att öka enhetligheten. Genom höjningen från 6 % till 12 % ”behandlas dessa tjänster mer likt varor och tjänster som beskattas med normalskattesatsen 25 %”.

Förslaget är remitterat med sista svarsdag 25 november 2022.

 

Tredje ändringen av moms på reparationer

Sverige tillämpar en normalskattesats på 25 %. Det innebär att momsen är 25 % vid försäljning om det inte finns undantag.

Den 1 januari 2017 sänktes momsen från 25 % till 12 % på reparationer av ”cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne” (prop. 2021/22:96 s. 5).

Den 1 juli 2022 började nästa sänkning att gälla, från 12 % till 6 %. Sänkningen omfattar samma slag av reparationer som tidigare (prop. 2021/22:96).

Den 1 april 2023, bara nio månader efter den senaste sänkningen, ska momsen alltså höjas tillbaka till 12 %. Det är inte lätt för företagare i berörda branscher att hänga med!

Skatteverket har redogjort för sin syn på hur vi ska avgränsa vilka reparationer som omfattas av momssänkningen. Ställningstagandet uppdaterades den 20 oktober 2022 på grund av momssänkningen till 6 %. Vi kan förvänta oss en ny uppdatering när momshöjningen tillbaka till 12 % är beslutad i riksdagen, men i övrigt bör innehållet fortsätta att gälla.

 

Kontakta oss om momshöjningen

Arbetar du i någon av de berörda branscherna? Då behöver du anpassa dina prislistor och ditt kassaregister. Du behöver också se över hur momshöjningen påverkar din marknadsföring.

Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall? Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.