kontrolluppgift varje månad arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå varje månad rycker allt närmare. Nu har regeringen lämnat sitt färdiga förslag till riksdagen i propositionen ”Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen”.

Uppdatering 2017-05-11: Riksdagen har antagit regeringens förslag utan ändringar (Arbetsgivardeklaration per person varje månad).

 

Personliga uppgifter varje månad

Dagens arbetsgivardeklaration, där företagen varje månad rapporterar summa löner och avdragna skatt under föregående månad, utökas till att lön och avdragen skatt ska anges för varje anställd, varje månad till Skatteverket. Företaget ska också informera om uppgifterna som lämnas i arbetsgivardeklarationen till varje anställd.

Den nya månadsrapporteringen ska ersätta kontrolluppgifterna, som hittills har upprättats en gång om året.

Vi har tidigare berättat om förslaget i nyheten Kontrolluppgift varje månad.

 

Tidplan

Företag som ska föra personalliggare, och som den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda, ska börja rapportera enligt de nya reglerna från den 1 juli 2018.

Övriga företag ska börja rapportera på det nya sättet den 1 januari 2019.

 

Uppgifter till andra myndigheter

Från den 1 januari 2019 ska det också bli möjligt för myndigheterna Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen att hämta personliga uppgifter från månadsrapporteringen hos Skatteverket, i syfte att förbättra myndigheternas kontrollmöjligheter och effektivisera deras arbete.

Försäkringskassan ska få hämta uppgifter för att bestämma sjukpenninggrundande inkomst eller beräkna bostadsbidrag.

Migrationsverket ska få hämta uppgifter i ärenden om dagersättning  för asylsökande m.fl.

Arbetsförmedlingen ska få hämta uppgifter i ärenden om stöd till arbetsgivare för anställning av en enskild person.

 

Viktigt med riktig arbetsgivardeklaration – varje månad

Som du märker blir det mycket angeläget att rapporterade uppgifter blir korrekta redan varje månad, eftersom uppgifterna används löpande och även av andra myndigheter än Skatteverket. Det kräver bra rutiner och hjälpmedel hos ditt företag för att arbetet med löner och arbetsgivardeklarationer inte ska stjäla för mycket tid av din egentliga verksamhet.

 

Vi hjälper dig automatisera

Vi kan sköta både löner och arbetsgivardeklarationer åt ditt företag, så du kan ägna dig åt din verksamhet fullt ut. Vi har rätt kunskaper och utrustning och vi är beredda på de nya reglerna. Tala med din kontaktperson hos oss så hjälper vi dig!

Kommentarsfunktionen är avstängd.