Rosenbad, Stockholm, illustrerar att regeringen lämnat två extra ändringsbudgetar till riksdagen
Rosenbad, Stockholm (Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons – har beskurits)

Med bara två dagars mellanrum har regeringen överlämnat årets två första extra ändringsbudgetar till riksdagen. Ändringsbudgetarna är nästa steg i att förverkliga de utlovade förlängda och utökade coronastöden.

 

Extra ändringsbudget 1

Budgeten innehåller ett lagförslag, om tillfälligt slopat krav på läkarintyg, samt en rad budgetanpassningar inför andra kommande stödåtgärder.

 

Läkarintyg

Budgeten innehåller ett förslag till lagändring. Det gäller tillfälligt slopat krav på läkarintyg för anställda under de första 14 dagarna av en sjuklöneperiod. Ändringen gäller Lagen om sjuklön (1991:1047).

Förslaget är grundat på en promemoria (S2021/08304) som sändes ut på remiss den 23 december 2021, med sista svarsdag 10 januari 2022. Lagändringen ska träda i kraft den 7 februari 2022, men börja gälla retroaktivt från den 19 januari 2022. Lagändringen är tillfällig och slutar gälla den dagen regeringen bestämmer, om riksdagen beslutar enligt förslaget.

 

budgetändringar

Den första extra ändringsbudgeten innehåller förutom lagförslaget om läkarintyg även budgetändringar på en rad andra punkter.

Observera dock att detta bara är förberedande budgetanpassningar inför kommande beslut på respektive punkt. Själva stöden kommer att beslutas senare, i separata ärenden. Vi tar dock upp budgetanpassningarna redan nu för att du ska få en bild av vad vi har att vänta oss.

 • Ersättning för karensavdrag för anställda
  • 2021-12-08—2022-03-31
 • Tillfälligt slopat krav på läkarintyg för egenföretagare första 14 dagarna
  • 2022-01-19—Tills vidare
 • Ersättning för karensdagar för egenföretagare
  • 2021-12-08—2022-03-31
  • Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag/kommanditbolag
 • Ersättning för höga sjuklönekostnader
  • 2021-12-01—2022-03-31
 • Omsättningsstöd för egenföretagare
  • 2021-12-01—2022-02-28 och vid behov 2022-03-01—31
  • Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag/kommanditbolag
 • Förlängning tillfälliga anstånd med betalning av skatter och avgifter
  • Se nästa avsnitt Extra ändringsbudget 2
 • Omställningsstöd för företag
  • 2021-12-01—2022-02-28 och vid behov 2022-03-01—31
  • Förutsätter godkännande av EU-kommissionen
 • Evenemangsstöd
  • 2022-01-01—2022-03-31
  • Förutsätter godkännande av EU-kommissionen

 

Extra ändringsbudget 2

Budgeten innehåller två lagförslag, om parkeringsförmån och om anstånd med betalning av skatter och avgifter.

 

parkeringsförmån

Det första lagförslaget handlar om att förlänga den tillfälligt skattefria förmånen av fri parkering vid arbetet. Så länge förmånen är skattefri är den också fri från arbetsgivaravgifter. Förlängningen ska genomföras i en ny lag Lagen om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering.

Förslaget är grundat på en promemoria (Fi2021/03915) som sändes ut på remiss den 10 december 2021, med sista svarsdag 7 januari 2022. Lagen ska träda i kraft den 1 mars 2022, men börja gälla retroaktivt från den 1 januari 2022 och fram till den 30 juni 2022. Lagen är tillfällig och slutar gälla den 30 juni 2022.

 

Anstånd med betalning av skatter och avgifter

Det andra lagförslaget handlar om att utöka möjligheterna till tillfälliga anstånd med betalningar av skatter och avgifter. Ändringarna gäller Lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (2009:99).

Det ska bli möjligt att ansöka om anstånd för 3 nya perioder (oktober, november och december 2021). Dagens regler gäller 13 perioder under tiden januari 2020 till januari 2021.

Totalt ska anstånd kunna sökas för upp till 9 perioder. Dagens regler gav möjligheter att söka anstånd för upp till 6 eller 7 perioder.

Anståndet ska kunna gälla som längst till 12 februari 2023. Dagens regler medgav bara anstånd som längst till 12 mars 2022.

Förslaget är grundat på en promemoria (Fi2021/04052) som sändes ut på remiss den 21 december 2021, med sista svarsdag 13 januari 2022. Ändringarna ska träda i kraft den 8 februari 2022.

 

Tidplan

Riksdagen ska fatta beslut om båda ändringsbudgetarna den 2 februari 2022, grundat på ett kommande utskottsbetänkande (2021/22:FiU16).

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Du har också hjälp av vår stora översikt om coronastöd för företagare.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.