Bild på Rosenbad, Riksbron och Riksdagen illustrerar beslut om coronastöd
Rosenbad, Riksbron och Riksdagen (Bild Panoramio, Wikimedia Commons, har beskurits)

Detta är en uppdaterad artikel om vilka coronastöd för företag som är aktuella från 1 januari 2022. Vi hjälper dig få överblick över nuläget här. ”Nuläge” avser den 13 14 22 25 29 januari 5 8 24 februari 2022.

Uppdatering 8 feb 2022: Större delen av restriktionerna upphör 9 feb 2022, men planerade stöd ligger kvar oförändrat.

 • T o m feb 2022: Omställningsstöd, omsättningsstöd
 • T o m mar 2022: Stöd för karensavdrag och karensdagar, slopat krav på läkarintyg, ersättning för höga sjuklönekostnader
 • T o m jun 2022: Skattefri förmån av fri parkering vid arbetet
 • Regeringen ger besked om fortsatta ekonomiska åtgärder (Pressmeddelande 8 feb 2022)

Information om ansökningsperioder m m som har upphört finns i förra översikten Coronastöd från 1 oktober 2021. Här behandlar vi följande stöd.

 • Omställningsstöd
  • Uppdatering 14 jan 2022: Löneunderlaget för utdelning
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Förstärkt omställningsstöd
 • Evenemangsstöd
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 25 jan 2022: Förstärkningar
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 5 feb 2022: Proposition ny förlängning
  • Uppdatering 24 feb 2022: Riksdagsbeslut
 • Omsättningsstöd
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Korttidsstöd
  • Uppdatering 14 jan 2022: Löneunderlaget för utdelning
  • Uppdatering 5 feb 2022: Proposition karenstid
  • Uppdatering 24 feb 2022: Beslut att Skatteverket tar över
  • Uppdatering 24 feb 2022: Beslut slopad karenstid
 • Stöd för sjuklönekostnader
  • Uppdatering 14 jan 2022: Löneunderlaget för utdelning
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Stöd för karensavdrag och karensdagar
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Läkarintyg
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Investeringsstöd
 • Lägre arbetsgivaravgifter för unga
  • Uppdatering 5 feb 2022: Proposition
 • Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda
 • Skattefri förmån av fri parkering
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 2
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 8 feb 2022: Stödet påverkas inte av att restriktioner upphör 9 feb 2022
 • Anstånd med skatter och avgifter
  • Uppdatering 22 jan 2022: Ändringsbudget 1 och 2
  • Uppdatering 5 feb 2022: Riksdagsbeslut
  • Uppdatering 29 jan 2022: Ytterligare förlängning
  • Uppdatering 5 feb 2022: Proposition
  • Uppdatering 24 feb 2022: Riksdagsbeslut
 • Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 

Omställningsstöd

Dec 2021-mar 2022

 

Förstärkt omställningsstöd (särskilt drabbade företag)

 • Målgrupp
  • Företag som drabbats av minskad omsättning pga
   • Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
   • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
   • Utrikesdepartementets avrådan från resor pga pandemin
  • Två restriktioner till ingår i stödet
   • Serveringsförbud för alkohol till 11 apr 2021
   • Begränsade öppettider för serveringsställen till 30 jun 2021
 • Ansökan

Maj-sep 2021

Evenemangsstöd

 

Omsättningsstöd

 • Målgrupp
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare
 • Ansökan
 • Beslut
  • Länsstyrelserna
 • Utbetalning
  • Boverket

Dec 2021-mar 2022

 

Korttidsstöd

Dec 2021-mar 2022

 

Stöd för höga sjuklönekostnader

Dec 2021-mar 2022

 

Stöd för karensavdrag och karensdagar

8 dec 2021-31 mar 2022

 

Läkarintyg

19 jan-31 mar 2022

 

Investeringsstöd

 • Målgrupp
  • Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet
 • Nuläge
 • Stödnivå
  • Skattereduktion år 2022 med 3,9 % av investeringar år 2021
  • Gäller investeringar i inventarier där utgifterna dras av genom årliga avskrivningar
  • Gäller inte investeringar där utgifterna kunde ha kostnadsförts direkt

 

Lägre arbetsgivaravgifter för unga

 

Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare som gör sina två första anställningar (växa-stöd)
   • Gällande regler om växa-stöd omfattar bara den först anställde
   • Sänkt arbetsgivaravgift för ersättningar upp till 25 000 kr per månad
   • Tillfällig utökning till att gälla de två första anställda
  • Gäller anställningar som påbörjas under perioden 1 jul 2021-31 dec 2022
 • Stödnivå
  • Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 %
 • Nuläge

 

Skattefri förmån av fri parkering

 

Anstånd med skatter och avgifter

 • Målgrupp
  • Arbetsgivarregistrerade och/eller momsregistrerade företag
 • Ansökan

Okt-dec 2021

 

Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.