Deklarationsbilaga K10 för 2021, illustrerar avräkning av bidrag från löneunderlag
K10 för 2021, löneregeln (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Du som driver aktiebolag beräknar varje år utrymmet för att ta emot lägre beskattad utdelning. Beräkningen gör du i bilaga K10. Men hur påverkas beräkningen av de olika coronastöden under år 2020 och 2021? Här får du vår syn på vilka stöd du behöver ta hänsyn till.

Detta är en uppdaterad version av vår artikel från den 19 november 2020: Coronastöden och löneunderlaget för utdelning.

 

Löneregeln påverkas av vissa coronastöd

Löneregeln är den regel som brukar kunna ge högst utdelningsutrymme. Utdelningsutrymmet är 50 % av bolagets lönesumma, efter avdrag för statliga bidrag. Finns det flera ägare i bolaget ska utrymmet fördelas mellan er.

Skatteverket (SKV) tolkar reglerna som att samtliga statliga bidrag som används för lönekostnader ska minska bolagets lönesumma när utdelningsutrymmet beräknas enligt löneregeln. SKV lämnar tre exempel.

 1. Stöd som avser lönekostnader
  • Minska löneunderlaget med hela stödet
 2. Stöd som avser flera typer av kostnader
  • Minska löneunderlaget med den del av stödet som har använts för att täcka lönekostnader
 3. Stöd som avser lönekostnader och även arbetsgivaravgifter och andra sociala kostnader
  • Minska löneunderlaget med den del av stödet som avser lönekostnader men inte den del av stödet som avser arbetsgivaravgifter

 

Vilka coronastöd påverkar löneregeln?

Nu uppstår frågan om vilka coronastöd vi kan behöva ta hänsyn till därför att de passar in på tolkningen ovan. SKV går inte in på respektive stöd in sin vägledning så vi visar här vår tolkning. Vi kommer fram till att du behöver minska löneunderlaget i din K10 med lönedelen av korttidsstödet, omställningsstödet och stödet för sjuklönekostnader.

 • Stöd vid korttidsstöd
  • Stödet avser punkt 3 ovan, lönekostnader och arbetsgivaravgifter
  • Du ska bara minska löneunderlaget med den del av stödet som avser lön
   • Exempel: Om företaget betalar fulla arbetsgivaravgifter på 30 000 kr i lön (31,42 %) så blir lönekostnaden inklusive avgifter 39 426 kr, varav 23,91 % (9 426 kr) är arbetsgivaravgifter och 76,09 % lön
   • Stöd för korttidsarbete kommer i exemplet att avse lön med 76,09 %, och det är bara den lönedelen som ska minska löneunderlaget i K10
   • OBS att exemplet gäller fulla arbetsgivaravgifter, om företaget betalar arbetsgivaravgifter med andra procentsatser så måste du räkna om reduceringen
  • OBS att du inte kan kombinera korttidsstöd med att ta ut utdelning, men utrymmet kan sparas till senare år!
 • Omställningsstöd
  • Stödet täcker förutom andra kostnader även punkt 3 i förra avsnittet ovan, lönekostnader och arbetsgivaravgifter (sedan maj 2021)
  • Samma beräkning som i exemplet ovan för korttidsstödet
  • OBS att du inte kan kombinera omställningsstöd med att ta ut utdelning, men utrymmet kan sparas till senare år!
 • Stöd för sjuklönekostnader
  • Stödet avser punkt 3 i förra avsnittet ovan, lönekostnader och arbetsgivaravgifter
  • Samma beräkning som i exemplet ovan för korttidsstödet

 

När påverkar coronastöden löneunderlaget?

Nästa fråga är vilket år löneunderlaget ska minskas med lönedelen av coronastöd. Det år stödet gäller? Det år stödet bokförs som intäkt i företaget? Eller det år myndigheten fattar beslut om stödet?

SKV anser att stödet ska minska löneunderlaget för det år som stödet avser.

Om du ansöker om stöd för år 2021 men får beslutet först år 2022 så tolkar vi SKV som att du ska minska löneunderlaget för 2021, det året som stödet avser.

 

Tre olika beskattningsskikt för utdelningar

Utdelning från ditt bolag beskattas med 20 % inom ditt skattemässiga utdelningsutrymme. Tar du ut högre utdelning än det skattemässiga utdelningsutrymmet blir den överskjutande delen tjänstebeskattad, ofta till betydligt högre skatt. Vi beskriver reglerna under Kortfakta.

Det är av stort intresse för dig att varje år beräkna utdelningsutrymmet även om du inte kan eller vill ta ut utdelning ett visst år. Utrymmet du inte utnyttjar får du spara utan tidsgräns.

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Våra kunder brukar anlita oss för att göra inkomstdeklarationen. Vi tar ändå upp frågan om hur löneunderlaget påverkas eftersom det är av allmänintresse. Påverkar informationen dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.