Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar ska upprättas enligt nya regler för 2023 och 2024.
BRF Måsen 2, Lund och alla andra bostadsrättsföreningar i Sverige ska upprätta årsredovisningar enligt nya regler för i år och nästa år (Bild Anders Lagerås, Wikimedia Commons, har beskurits)

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler i årsredovisningslagen (ÅRL) om årsredovisningar i bostadsrättsföreningar. Reglerna förutsätter kompletteringar från den statliga myndigheten Bokföringsnämnden (BFN) och nu har de publicerat ett tillfälligt allmänt råd med vägledning.

Nyheterna i ÅRL och från BFN gäller räkenskapsår som började 1 januari 2023 och senare. Samtidigt arbetar BFN med en total översyn av regelverken om årsredovisningar, som ska resultera i uppdaterade regelverk för räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 och senare, men får tillämpas tidigare. Den tillfälliga normgivningen från BFN som just har publicerats fyller luckan för åren 2023 och 2024, innan de uppdaterade regelverken börjar gälla.

 

Tillfälligt råd med vägledning från BFN

Det allmänna rådet och vägledningen heter Kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning (BFNAR 2023:1). Varje nyheter finns närmare beskriven på ekonomibloggen, med länkar till de olika källorna.

Här är en sammanfattning av nyheterna som alla BRF ska tillämpa för 2023 och 2024.

 • Förvaltningsberättelsen – Viktiga förhållanden
  • ÅRL kräver upplysningar om viktiga förhållanden för att bedöma verksamheten
  • BFN har lämnat exempel på vad som är viktiga förhållanden för en BRF, till exempel om föreningen äger marken eller innehar den med tomträtt
 • Förvaltningsberättelsen – Nyckeltal
  • ÅRL tar upp krav på 5 specifika nyckeltal för BRF
  • BFN kompletterar med krav på ytterligare 2 nyckeltal för BRF
 • Förvaltningsberättelsen – Förluster
  • ÅRL kräver information om hur en eventuell förlust påverkar föreningens framtida ekonomiska åtaganden
  • BFN kompletterar med exempel på hur upplysningskravet kan uppfyllas i olika situationer
 • Kassaflödesanalys
  • ÅRL kräver att samtliga BRF, oavsett storlek, ska upprätta en kassaflödesanalys som ingår i årsredovisningen
  • BFN kompletterar med exempel på hur kassaflödesanalysen kan se ut, både enligt indirekt metod och direkt metod
 • Noter
  • BFN kompletterar de allmänna kraven på upplysningar med ytterligare två krav specifikt för BRF

 

Ändringar i regelverken för årsredovisningar

Det finns sedan tidigare två regelverk från BFN för årsredovisningar. Bägge är nu ändrade till att BRF dessutom ska följa det nya tillfälliga allmänna rådet med vägledning (BFNAR 2023:1).

Ändringarna finns närmare beskrivna på ekonomibloggen, med länkar till de olika källorna.

När den totala översynen av de två regelverken för årsredovisningar är färdig så är planen från BFN att alla BRF ska tillämpa K3, och därmed göra komponentavskrivningar på framför allt byggnader. Men där är vi inte ännu, utan det blir först 2025 om besluten fattas nästa år enligt planerna. Till dess får mindre BRF fortsätta att tillämpa K2 ÅR och de ska i så fall inte göra komponentavskrivningar.

 

Kontakta oss om årsredovisningar i bostadsrättsföreningar

Vi följer självklart nyheterna för bostadsrättsföreningar som är kunder hos oss. Är din förening inte kund hos oss ännu? Kontakta oss i så fall om hur vi kan hjälpa föreningen med årsredovisningen och andra ekonomiska frågor.

Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Rådgivning om löpande frågor ingår i ditt fasta paketpris om du inte har avsagt dig det.

Kommentarsfunktionen är avstängd.