Procenttecken, illustrerar nivåer för egenavgifter, arbetsgivaravgifter med mera
Många procentsatser att hålla reda på (Bild Kai Stachowiak, publicdomainpictures.net)

Här har du de olika nivåerna för 2024 års egenavgifter och arbetsgivaravgifter i en unik sammanställning.

 

Egenavgifter – Aktiv näringsverksamhet

Näringsidkare betalar sina sociala avgifter själva via den privata skattsedeln, för inkomst av aktiv näringsverksamhet från enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. Inkomst av aktiv näringsverksamhet ger sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och pensionsgrundande inkomst (PGI) samt jobbskatteavdrag.

 

Egenavgifter – Åldersgränser

Personer födda 1937 och tidigare: Inga egenavgifter (3 kap. 15 § SAL, p. 6 övergångsbestämmelserna).

Personer födda 1938-1957: Bara ålderspensionsavgift 10,21 % (3 kap. 15 § SAL).

Personer födda 1958 och senare: Fulla egenavgifter 28,97 % om du har grundkarens 7 dagar för sjukpenning från Försäkringskassan. Men du som är näringsidkare med aktiv verksamhet kan välja antal karensdagar och det påverkar storleken på egenavgifterna (3 kap. 17 § SAL). En viktig begränsning är att när du har fyllt 55 år kan du inte minska antalet karensdagar (27 kap. 31 § SFB).

 

Egenavgifter – karensdagar

Försäkringskassan räknar varje år ut hur sjukförsäkringsavgiften, som ingår i egenavgifterna, ska påverkas av antalet karensdagar utifrån senaste årets utfall för sjukskrivningar.

Med årets uppgifter om sjukförsäkringsavgiften har vi kunnat räkna ut hur höga egenavgifterna blir för olika antal karensdagar 2024. Det är ett viktigt underlag för ditt val.

  •   1 karensdag:    29,10 % (+ 0,13 %)
  •   7 karensdagar: 28,97 % (+/-   0 %) – Grundkarens för dig som inte valt något
  • 14 karensdagar: 28,86 % (- 0,11 %)
  • 30 karensdagar: 28,66 % (- 0,31 %)
  • 60 karensdagar: 28,41 % (- 0,56 %)
  • 90 karensdagar: 28,24 % (- 0,73 %)
  • Inkomst över SGI-taket (573 000 kr): 28,97 %

Som du ser är rabatten för att välja fler karensdagar mycket liten. Omvänt kostar det inte mycket att välja en karensdag. Om du har högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomst 2024 (573 000 kr) så kostar det bara 745 kr mer än grundkarensen för hela året (573 000 kr x 0,13 %). Vid den inkomstnivån har du 1 218 kr i sjukpenning per dag. Alltså får du igen ett helt års merkostnad för att välja en karensdag redan efter något mer än en halv dags sjukskrivning (745 kr / 1 218 kr = 0,6 dagar)!

Om du inte redan har en karensdag så är vår starka rekommendation att du omgående ändrar till en karensdag hos Försäkringskassan. Men gör det innan du fyller 55 år!

 

Egenavgifter – generell nedsättning

Näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet och betalar fulla egenavgifter får ett automatiskt avdrag från egenavgifterna på 7,5 %. Ett villkor är att inkomst av näringsverksamhet är högre än 40 000 kr. Det högsta avdraget är 15 000 kr per år, vilket motsvarar en inkomst av näringsverksamhet på 200 000 kr.

 

Egenavgifter – Regional nedsättning

Näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet i ett stödområde får göra ett avdrag från egenavgifterna på 10 %, men högst 18 000 kr per år. Näringsidkaren behöver inte själv vara bosatt i ett stödområde. Det finns inte heller krav på att näringsidkaren själv ska ha arbetat i stödområdet (lagen om regionalt stöd).

I handelsbolag är en ytterligare begränsning att avdraget får vara högst 85 200 kr sammanlagt för alla delägarna per år. Det är samma begränsning som för arbetsgivare (se avsnittet arbetsgivaravgifter nedan).

Ålderspensionsavgiften på 10,21 % måste dock alltid betalas. Därför kan till exempel personer födda 1938-1957 inte göra avdrag för regional nedsättning.

 

Egenavgifter – Passiv näringsverksamhet

Näringsidkare med inkomst av passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter. Inkomst av passiv näringsverksamhet ger ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller pensionsgrundande inkomst (PGI), inte heller något jobbskatteavdrag.

 

Arbetsgivaravgifter

Anställda får sina sociala avgifter betalade av arbetsgivaren. Det gäller även dig som driver aktiebolag, eftersom du betraktas som anställd av ditt bolag. Dina löner och förmåner beskattas som inkomst av tjänst som i likhet med inkomst av näringsverksamhet ger sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och pensionsgrundande inkomst (PGI), samt jobbskatteavdrag.

 

Arbetsgivaravgifter – Åldersgränser

Personer födda 1937 och tidigare: Inga arbetsgivaravgifter.

Personer födda 1938-1957: Bara ålderspensionsavgift 10,21 %.

Personer födda 1958 och senare: Fulla arbetsgivaravgifter 31,42 %.

 

Arbetsgivaravgifter – karensdagar

Som anställd har du alltid 1 karensdag vid sjukdom, men arbetsgivaren (till exempel ditt bolag) har ansvaret för att betala sjuklön upp till 14 dagar. Sedan tar Försäkringskassan över.

 

Arbetsgivaravgifter – nedsättningar

Det finns några undantag från fulla arbetsgivaravgifter.

Det finns särskilda regler för anställda som jobbar med forskning och utveckling (FoU-avdrag) eller bor i glesbygd (regional nedsättning, se ovan under egenavgifter) eller är först anställd (växastöd).

 

Kontakta oss om dina egenavgifter och arbetsgivaravgifter

Välkommen att ta hjälp av din kontaktperson hos oss vad som gäller för dig och dina anställda och hur du kan använda de olika alternativen. Rådgivning om löpande frågor ingår i ditt fasta paketpris om du inte har avsagt dig det.

Kommentarsfunktionen är avstängd.