Företagarna Stockholms Stad bad oss skriva om K-reglerna i sin medlemstidning Stockholms Näring, som ges ut i 6 800 exemplar till företagare i Stockholm. Nu har tidningen kommit ut och artikeln finns publicerad i nummer 3, december 2013. Dessutom har en utökad version av artikeln publicerats av Företagarna Stockholms Stad på deras hemsida, under avdelningen Kunskap. Vi känner oss hedrade och tackar för förtroendet och det utrymme Företagarna har gett oss!

Länkar till artikeln och versionen på hemsidan finns här, längst ner under rubriken ”Boka föreläsning”.

Riksdagen fattade beslut den 20/11 om ändringarna av löneregeln för beräkning av utdelningsutrymme från aktiebolag. Du som driver aktiebolag rekommenderas att se över din egen lön i förhållande till bolagets totala lönesumma 2013 för att kunna utnyttja den kraftigt förbättrade löneregeln 2014!

Hela regelverket beskrivs översiktligt på sidan Utdelning från och försäljning av aktiebolag. Se mer om löneregeln under ”Löneregeln mycket bättre nu”.

I torsdags 5/12 beslöt riksdagen att ändra tidpunkten för att deklarera årsmoms.

Fr o m den 1/1 2014 får du som har årsmoms tid på dig att deklarera momsen till närmaste ordinarie dag för skattedeklaration efter att inkomstdeklarationen ska lämnas in. Ändringen gäller fr o m räkenskapsår som börjar 1/1 2013.

Reglerna gäller dig som:

  • Deklarerar moms en gång om året
  • Ska lämna inkomstdeklaration
  • Inte handlar med andra EU-länder
  • Inte driver handelsbolag/kommanditbolag, eller representerar enkelt bolag eller partrederi

Här ser du exempel på förändringen:

  • Exempel 1: Du driver enskild näringsverksamhet med kalenderår som räkenskapsår och du har årsmoms. Du ska då lämna inkomstdeklaration för 2013 senast den 2/5 2014. Den närmaste ordinarie dagen därefter att lämna skattedeklaration är den 12/5. Du ska därmed deklarera årsmomsen i skattedeklaration senast den 12/5 2014
  • Exempel 2: Samma som ovan men du anlitar hjälp av oss och vi har sökt byråanstånd för dig. Vi ska då lämna din inkomstdeklaration senast den 16/6 2014. Den närmaste ordinarie dagen därefter att lämna skattedeklaration är den 26/6 2014 och det blir också senaste dagen att deklarera årsmoms i skattedeklarationen. Detta alternativ finns enbart för enskilda näringsidkare eftersom aktiebolag m fl inte kan få byråanstånd med inkomstdeklarationen längre
  • Exempel 3: Du driver aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår och du har årsmoms. Du ska då lämna inkomstdeklaration för 2013 senast den 1/7 2014 (på papper) eller den 1/8 2014 (elektroniskt). De närmaste ordinarie dagarna därefter att lämna skattedeklaration är den 14/7 2014 (på papper) eller 18/8 2014 (elektroniskt) och de blir därmed de senaste dagarna att deklarara årsmoms i skattedeklaration
  • Deklarationsdagarna i exemplen har angivits med hänsyn till förskjutning pga helger i förekommande fall

Här ser du Skatteverkets information. OBS att Skatteverket här anger datum utan hänsyn till förskjutning pga helger. Om en deklarationsdag inträffar på en helg så ska deklarationen lämnas första vardagen efter helgen. Nya momsregler 2014

2014 kan du ta ut upp till 155 650 i utdelning från ditt aktiebolag till bara 20 % skatt (ensam ägare). Utrymmet får sparas och ökas med kommande års utrymmen om du inte kan eller vill ta utdelning 2014. Det krävs dock att du äger aktierna den 1/1.

Köp därför ditt lagerbolag före 31/12 2013 för att få nästa års utdelningsutrymme!

Mer information om lagerbolag hittar du här.