Resultatplanering

Har ditt företag bokslut 31/12? Då är det hög tid att göra Resultatplanering, med en prognos av det kommande bokslutet så du kan fatta beslut om att vidta åtgärder eller låta bli.

Kontakta din rådgivare hos oss!

Inkomstplanering

Privat är det dags att göra Inkomstplanering, med en prognos av din kommande inkomstdeklaration. Du får en förvarning om hur du ligger till skattemässigt och du kan besluta om det blir bra så utan åtgärder.

Kontakta din rådgivare hos oss för planeringen och för en diskussion om det är något som bör ändras. Gör det nu, många åtgärder kan bara vidtas före kalenderårsskiftet.

Julgåvor och julbord

Om du ger julgåvor från företaget till personal eller kunder så bör du kolla att du gör på rätt sätt skattemässigt. Läs mer på Skatteverkets informationssida Julgåvor och julbord för anställda och kunder. Här tar de också upp vad som gäller för julbord med personal eller kunder.

  • Julgåvor till anställda är skattefria för mottagarna om marknadsvärdet på gåvan är högst 450 kr inkl moms. Om marknadsvärdet är högre så blir hela julgåvan skattepliktig för mottagaren. OBS att det är marknadsvärdet av gåvan som gäller, inte hur mycket företaget har betalat! Flera begränsningar finns så det är viktigt att du läser informationen från Skatteverket, följ länken i första stycket
  • Julgåvor till kunder är normalt sett inte avdragsgilla för företaget, men undantag finns för t ex enkla reklamgåvor av lågt värde. Även här finns det flera begränsningar, så du bör kolla länken i första stycket

Pensionsförsäkring

I regeringens budget finns en sänkning av avdragsrätten för privat pensionsförsäkring från max 12 000 kr/år (2014) till max 1 800 kr/år (2015). Du som spar i privat pensionsförsäkring bör kontakta ditt försäkringsbolag och fråga dem till råds om hur du bör agera med ditt sparande efter årsskiftet.

Läs mer på Skatteverkets informationssida om Avdrag för pensionsförsäkringspremier.

Telefon och internet

Är det skattefritt eller en skattepliktig förmån att ringa, surfa på internet etc med ditt företags utrustning?

Skatteverket har förtydligat sin syn på saken i ett ställningstagande. Kolla gärna om du ligger rätt i upplägget av ditt företags abonnemang, eller om du bör ändra något! Läs mer i Skatteverkets Pressmeddelande och Ställningstagande!

Helårsmoms

Har du enskild näringsverksamhet eller aktiebolag med bokslut 31/12 och deklarerar moms en gång om året? Då ska momsdeklarationen och betalningen vara hos Skatteverket senast den 12/5 2015. Men om du har handlat med andra EU-företag så ska momsdeklaration och betalning vara hos Skatteverket redan den 26/2 2015!

(Den 26/5 2015 gäller även handels/kommanditbolag med bokslut 31/12 och helårsmoms, oavsett om de har handlat med EU-företag eller inte)

Gränserna för vad som är EU-handel är mycket snävt satta, så det kan räcka med ett enda köp eller en enda försäljning. Se upp så du slipper förseningsavgift och en hög räntekostnad.

Skatteverkets syn på EU-handel kan du läsa mer om i deras Pressmeddelande. Deras text handlar om 2014, men datumen gäller även 2015, se Viktiga datum.

Du som lämnar bokföringen till oss en gång om året, tänk på att det är extra viktigt att vara tidig med inlämningen efter årsskiftet med tanke på momsreglerna!

  • Tips: Lämna in materialet för januari – oktober redan nu, så får du en uppfattning om hur mycket momsen uppgår till. Sedan har vi bara två månader kvar att komplettera med efter årsskiftet. Dessutom får du och vi underlag för att kunna göra resultatplanering och inkomstplanering!

Kommentarsfunktionen är avstängd.