Statistiska Centralbyrån (SCB) har beräknat nästa års prisbasbelopp och förhöjda prisbasbelopp.

 

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2019 beräknas bli 46 500 kr, 1 000 kr högre än 2018.

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen. SCB gör beräkningen i juli (i år den 12 juli). Regeringen fastställer beloppet i september (förra året den 8 september).

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni i år (328,62).

Exempel på användningsområden.

 • PGI: Lägsta pensionsgrundande inkomst
  • Du börjar tjäna in pensionsrätter från en arbetsinkomst på 42,3 % av prisbasbeloppet, för 2019 blir det från 19 670 kr/år (2018: 19 247 kr/år)
 • SGI: Högsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande upp till 8 prisbasbelopp, 2019 blir det 8 x 46 500 kr = 372 000 kr (2018, från 1 juli: 8 x 45 500 kr = 364 000 kr)
 • SGI: Högsta föräldrapenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är föräldrapenninggrundande upp till 10 prisbasbelopp, 2019 blir det 10 x 46 500 kr = 465 000 kr (2018: 10 x 45 500 kr = 455 000 kr)

Prisbasbeloppet styr även många andra beräkningar varje år. Exempel är bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, lågbeskattat utdelningsutrymme, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m.

Prisbasbeloppet används också i många avtal.

 

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2019 beräknas bli 47 400 kr, 900 kr högre än 2018.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsbelopp. SCB gör beräkningen i juli (i år den 12 juli). Regeringen fastställer beloppet i september (förra året den 8 september).

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni i år (328,62). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men ett högre bastal används.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet.

 • 2019: Personer födda 1938-1955
 • 2018: Personer födda 1938-1954

 

pensionsmyndigheten inkomstbasbelopp basbelopp förhöjt prisbasbelopp pension ålderspension premiepension pensionsrätter pensionssparande

Inkomstbasbelopp

Vi uppdaterar dessa belopp till 2019 efter fastställandet i november 2018.

Inkomstbasbeloppet speglar inkomstutvecklingen. Pensionsmyndigheten beräknar inkomstbasbeloppet och regeringen fastställer det i november varje år. Den 15 november 2018 fastställde regeringen inkomstbasbeloppet för 2019 till 64 400 kr, en ökning med 1 900 kr från 2018 års 62 500 kr. Det är en nästan dubbelt så stor ökning som 2018, då inkomstbasbeloppet ökade 1 000 kr från 2017.

Exempel på användningsområden.

 • PGI: Högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet
  • Årsinkomsten är pensionsgrundande upp till 7,5 x inkomstbasbeloppet. Det beräknas netto efter avdrag för allmän pensionsavgift som tas ut på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbeloppet
  • Du tjänar in pensionsrätter från en årsinkomst 2019 upp till 8,07 x 64 400 kr = 519 700 kr (2018: 8,07 x 62 500 kr = 504 375 kr)
   • Efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 % blir den högsta pensionsgrundande inkomsten för 2019 7,5 x 64 400 kr = 483 000 kr (2018: 7,5 x 62 500 kr = 468 750 kr)
  • Du betalar statlig inkomstskatt med 20 % för årsinkomst 2019 över 487 700 kr (2018: 468 700 kr) och med 25 % för årsinkomst 2019 över 703 000 kr (2018: 675 700 kr)
  • Du betalar statlig inkomstskatt med 20 % för årsinkomst 2019 över 504 400 kr (2018: 468 700 kr) och med 25 % för årsinkomst 2019 över 703 000 kr (2018: 675 700 kr) *

Dessa gränser innebär att under 2019 kommer gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst (519 700 kr) att ligga 15 300 kr över gränsen för att börja betala statlig skatt (504 400 kr), dvs. du betalar 3 060 kr i statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst (15 300 kr x 20 %). *

Dessa gränser innebär att under 2019 kommer gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst (519 700 kr) att ligga 32 000 kr över gränsen för att börja betala statlig skatt (487 700 kr), dvs. du betalar 6 400 kr i statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst (32 000 kr x 20 %).

* Uppdatering 2018-12-13: Riksdagen beslöt igår att anta regeringens budgetförslag för 2019 men med reservationer från M+KD. En av ändringarna blev att brytpunkten för statlig skatt höjdes.

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.