Krisinformation.se informerar om coronastöd
krisinformation.se

Regeringen ska föreslå återinförda coronastöd i en extra ändringsbudget till riksdagen i början av 2022. Stöden ska gälla retroaktivt från 8 december 2021 och fram till 31 mars 2022.

 1. Uppdatering 12 december 2021: Promemoria med remiss för skattefri parkeringsförmån (avsnittet ”Sju återinförda och förlängda coronastöd” nedan, punkt 3)
 2. Uppdatering 18 december 2021: Ytterligare stöd ska ingå i den extra ändringsbudgeten (nytt avsnitt ”Ytterligare fyra åtgärder” i slutet av denna artikel)
 3. Uppdatering 22 december 2021: Regeringen utökar de ytterligare stöden (avsnittet ”Ytterligare fyra åtgärder” punkt 1, 2 och 4)
 4. Uppdatering 23 december 2021: Promemoria med remiss för anstånd med betalningar av skatter och avgifter (avsnittet ”Ytterligare fyra åtgärder” punkt 3)
 5. Uppdatering 23 december 2021: Promemoria med remiss för slopad karenstid i korttidsstödet (avsnittet ”Ytterligare fyra åtgärder” punkt 4)

 

Sju återinförda och förlängda coronastöd

Vi kan räkna med följande stöd.

 1. Slopat karensavdrag för anställda och karensersättning till egenföretagare
 2. Ersättning till arbetsgivare med höga sjuklönekostnader (från 1 december 2021)
 3. Förlängd skattefri parkeringsförmån
 4. Förlängt evenemangsstöd
 5. Slopat läkarintyg för smittbärarpenning
 6. Riskgruppsersättning och tillfällig föräldrapenning för nyligen allvarligt sjuka barn
 7. Tillfällig föräldrapenning vid skolstängning

Stöden som är markerade med fet stil finns med i vår översikt.

Krisinformation.se beskriver åtgärderna från regeringen och Folkhälsomyndigheten här.

Regeringen beskriver åtgärderna här.

 

Ytterligare fyra åtgärder

Ytterligare åtgärder kan tillkomma vid behov, såsom omställningsstödet, omsättningsstödet och stödet för korttidsarbete.

Uppdatering 18 december 2021: Regeringen bekräftar de ytterligare åtgärderna.

Uppdatering 22 december 2021: Regeringen utökar de ytterligare åtgärderna.

Det gäller följande stöd.

 1. Återinfört omställningsstöd för december 2021
  • Med senare förlängning till januari-mars 2022 om det behövs
  • Uppdatering 22 december 2021: Förlängning till januari 2022
  • Regeringen ska ansöka hos EU-kommissionen om godkännande av statsstöd
 2. Återinfört omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag för december 2021
  • Med senare förlängning till januari-mars 2022 om det behövs
  • Uppdatering 22 december 2021: Förlängning till januari 2022
  • Regeringen ska återkomma med beslut om ändrad förordning
 3. Anstånd med betalning av skatter och avgifter för flera perioder
  • Anstånd för perioder under oktober-december 2021 (utöver dagens perioder januari 2020-januari 2021)
  • Anstånd upp till 9 perioder (månadsredovisningar) i stället för dagens 7 perioder
  • Regeringen ska återkomma med promemoria på remiss
  • Uppdatering 23 december 2021: Promemoria och remiss (Regeringskansliet 22 december 2021)
 4. Tillfälligt slopad karenstid för korttidsstödet
  • Tillfällig ändring i lagen om stöd vid korttidsarbete
  • Regeringen ska återkomma med mer information ”inom kort”
  • Uppdatering 22 december 2021: Finansdepartementet ska ”inom kort” skicka ut en promemoria på remiss om förslaget till tillfällig lagändring
   • Reglerna för det ordinarie korttidsstödet ska gälla för ansökan och beviljande av stöd
   • Men karenstiden 24 månader slopas för företag som har fått stöd under mars 2020-september 2021, så att de kan söka igen
   • Maximal arbetstidsförkortning till 60 % av ordinarie arbetstid
   • Staten står för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsförkortningen
   • Ska börja gälla 1 april 2022, men tillämpas retroaktivt från 1 december 2021
   • Ansökan ska lämnas till Skatteverket, inte till Tillväxtverket
  • Uppdatering 23 december 2021: Promemoria och remiss (Regeringskansliet 23 december 2021)

Stöden som är markerade med fet stil finns med i vår översikt.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.