Riksgälden har fastställt statslåneräntan - Det påverkar många av dina skatter
(Bild: Holger Ellgaard, Wikipedia Public Domain)

2022 års statslåneränta (SLR) är positiv, 0,23 % (2021: negativ – 0,10 %).

 

SLR – Statslåneräntan fastställs varje vecka

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 25 november 2021 fastställde Riksgälden SLR till 0,23 %, det är 0,33 procentenheter högre än de – 0,10 % som gäller för 2021. Därmed är det SLR 0,23 % som kommer att styra många skattevärden under år 2022.

 

Golvregel för räntor i skattereglerna

Från och med 2017 gäller ett golv på 0 % eller 0,50 %, om SLR skulle vara lägre. I flera fall tillämpas dock SLR med tillägg och då är det den fastställda SLR som pålägget görs på, även om den skulle vara lägre än 0,50 %.

 

SLR – Statslåneräntan 2022 styr flera skatteberäkningar

Eftersom den nya nivån är positiv så höjs de värden som annars har ett golv på 0 %, medan övriga värden är oförändrade 2022. Några exempel:

 • Utdelningsutrymme för aktier i fåmansföretag
  • Anskaffningsvärde x 9,23 % – Höjt
   • 0,23 % (golv 0 %) + 9 procentenheter
   • 2021: 9,00 %
  • Sparat utdelningsutrymme x 103,23 % – Höjt
   • 0,23 % (golv 0 %) + 3 procentenheter
   • 2021: 103,00 %
 • Ränta för ingående periodiseringsfonder hos juridiska personer
  • Schablonintäkt IB x 0,50 % – Oförändrat
   • (0,23 %) Golv 0,50 %
   • 2021: 0,50 %
 • Bilförmån
  • Ränterelaterat belopp, 1,35 % – Oförändrat
   • 2022: (0,23 %) Golv 0,50 % x 70 % = 0,35 % + 1 procentenhet = 1,35 %
   • Till 2021-06-30: (0,23 %) Golv 0,50 % x 0,75 = 0,375
   • Från 2021-07-01: Golv 0,50 % x 70 % = 0,35 % + 1 procentenhet = 1,35 %
 • Räntefördelning i enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag
  • Positiv räntefördelning 6,23 % – Höjt
   • (Golv 0 %) 0,23 % + 6 procentenheter
   • 2021: 6 %
  • Negativ räntefördelning 1,50 % – Oförändrat
   • (0,23 %) Golv 0,50 % + 1 procentenhet
   • 2021: 1,50 %
 • Ränteförmån vid lån med rörlig ränta
  • Jämförs med 1,50 % – Oförändrat
   • (0,23 %) Golv 0,50 % + 1 procentenhet
   • 2021: 1,50 %

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag påverkas av statslåneräntan. Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.