Rosenbad
Rosenbad (Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons – har beskurits)

Den 30 september upphör ett antal coronastöd, men ansökningsperioderna fortsätter ett tag till i flera fall. Några coronastöd finns dessutom kvar även efter 1 oktober 2021. Vi hjälper dig få överblick över nuläget här. ”Nuläge” avser den 27 september 14 20 27 oktober 2021.

Information om äldre ansökningsperioder, som nu är stängda efter 1 oktober 2021, finns i förra översikten Senaste nuläget för coronastöden. Varsågod!

 • Omställningsstöd
 • Förstärkt omställningsstöd
  • Uppdatering 20 okt 2021: Förlängningar
 • Nedstängningsstöd
 • Evenemangsstöd
 • Omsättningsstöd
 • Korttidsstöd
  • Uppdatering 27 ok 2021: Ansök i nov
 • Hyresstöd
 • Stöd för sjuklönekostnader
 • Stöd för karensavdrag
 • Läkarintyg
 • Investeringsstöd
  • Uppdatering 14 okt 2021: Riksdagsbeslut
 • Lägre arbetsgivaravgifter för unga
 • Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda
 • Skattefria förmåner för parkering och personalgåvor
 • Tillfälliga anstånd med skatter och avgifter
 • Företagsakuten – Lån med statlig garanti
 • Digitala stämmor

 

Omställningsstöd

Jul-sep 2021

 • Nuläge
  • Stöd för jul 2021 kan sökas under perioden 2 aug-30 sep 2021
  • Stöd för aug 2021 kan sökas under perioden 1 sep-8 okt 2021
  • Stöd för sep 2021 kan sökas under perioden 1 okt-29 okt 2021
  • Omställningsstöd för aug 2020-sep 2021 (Skatteverket)
  • Gäller när omsättningen understiger 70 % av omsättningen för jämförelsemånaderna (jul-sep 2019)

 

Förstärkt omställningsstöd (särskilt drabbade företag)

 • Målgrupp
  • Företag som drabbats av minskad omsättning pga
   • Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
   • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
   • Utrikesdepartementets avrådan från resor pga pandemin
  • Två restriktioner till ingår i stödet
   • Serveringsförbud för alkohol till 11 apr 2021
   • Begränsade öppettider för serveringsställen till 30 jun 2021
 • Ansökan

Aug 2020-apr 2021

Maj-sep 2021 (uppdatering, nytt avsnitt 20 okt 2021)

 

Nedstängningsstöd

 • Målgrupp
  • Företag som inte kan bedriva sin verksamhet efter beslut om nedstängning genom pandemilagen
  • Stödet är en komplettering av omställningsstödet
  • ”Omställningsstöd vid nedstängning”
 • Ansökan
 • Nuläge
  • 12 mar 2021 Förslag till förordning sändes ut på remiss med sista svarsdag 26 mar 2021
  • 12 mar 2021 Nedstängningsstöd (promemoria Fi2021/01206)
  • Gäller – Ska kunna tillämpas retroaktivt om regeringen beslutar om nedstängningar innan reglerna om stödet är beslutade
 • Stödnivå
  • Upp till 100 % av fasta kostnader inklusive lönekostnader
  • Om omsättningen för en månad minskar med minst 25 % jämfört med samma månad 2019
  • Stöd max 75 mkr per månad och företag
 • Omsättningskrav
  • Nettoomsättning minst 180 000 kr för räkenskapsåret som avslutades senast 30 apr 2020

 

Evenemangsstöd

 • Målgrupp
  • Arrangörer av evenemang för minst 250 deltagare under jun-dec 2021
  • … som pga pandemin inte kan genomföras eller måste begränsas i väsentlig utsträckning
 • Ansökan
 • Nuläge
  • Stöd kan sökas under perioden 10 aug-31 dec 2021
  • 21 apr 2021 Riksdagsbeslut (2020/21 FiU:49), inväntar godkännande från EU
  • 1 apr 2021 Extra ändringsbudget 6 (Prop. 2020/21:166)
 • Stödnivå
  • Upp till 70 % av kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd
  • Stöd max 17,5 mkr

 

Omsättningsstöd

 • Målgrupp
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare
 • Ansökan
 • Beslut
  • Länsstyrelserna
 • Utbetalning
  • Boverket

Jul-sep 2021

 • Nuläge
  • Stöd kan sökas under perioden 1 okt-30 nov 2021
  • Varje månad är en egen stödperiod

 

Korttidsstöd

Dec 2020-jun 2021

 • Nuläge
 • Permitteringsnivåer
  • Dec 2020: 20 %, 40 %, 60 %
  • Jan-apr 2021: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %
  • Maj-jun 2021: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %
 • Stödnivå
  • Dec 2020-jun 2021: 75 % av kostnaden för arbetstidsminskningen

Jul-sep 2021

Kompetensinsatser

 

Hyresstöd

 • Målgrupp
  • Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för företag i utsatta branscher
  • Lista utsatta branscher (17 feb 2021)
 • Ansökan
  • Länsstyrelsen som företaget hör till
   1. Hyresgästen förhandlar med hyresvärden
   2. Hyresvärden ansöker om stödet

Apr-sep 2021

 • Nuläge
  • Regeringsbeslut, ansökningsperiod 2 jul-30 sep
   • Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska tecknas senast 31 aug

 

Stöd för sjuklönekostnader

 

Stöd för karensavdrag

 

Läkarintyg

 

Investeringsstöd

 • Målgrupp
  • Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet
 • Nuläge
 • Stödnivå
  • Skattereduktion år 2022 med 3,9 % av investeringar år 2021
  • Gäller investeringar i inventarier där utgifterna dras av genom årliga avskrivningar
  • Gäller inte investeringar där utgifterna kostnadsförs direkt

 

Lägre arbetsgivaravgifter för unga

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare
 • Stödnivå
  • Arbetsgivaravgifterna sänks för ungdomar
 • Fulla arbetsgivaravgifter är 31,42 %, men för ersättningar upp till 25 000 kr i månaden gäller:
  1. 15‐18 år 1 aug 2019 permanent sänkning till 10,21 %
  2. 19‐23 år 1 jan 2021‐31 mar 2023 tillfällig sänkning till 19,73 %
  3. 19‐23 år 1 jun‐31 aug 2021 tillfällig sänkning till 10,21 %
  4. 19‐23 år 1 jun‐31 aug 2022 tillfällig sänkning till 10,21 %
 •  Nuläge

 

Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare som gör sina två första anställningar (växa-stöd)
   • Gällande regler om växa-stöd omfattar bara den först anställde
   • Sänkt arbetsgivaravgift för ersättningar upp till 25 000 kr per månad
   • Tillfällig utökning till att gälla de två första anställda
  • Gäller anställningar som påbörjas under perioden 1 jul 2021-31 dec 2022
 • Stödnivå
  • Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 %
 • Nuläge

 

Skattefria förmåner för parkering och personalgåvor

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare och anställda
  • Extra ändringsbudget 6 (prop. 2020/21:166)
 • Nuläge
  • Riksdagsbeslut 21 april 2021 (2020/21:FiU49)
 • Stödnivå
  • Skattefri förmån av fri parkering vid arbetsplatsen, förlängt till jan-dec 2021
  • Skattefri förmån av gåvor värda högst 2 000 kr per anställd under året, förlängt jan-dec 2021

 

Tillfälliga anstånd med skatter och avgifter

 

Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 

Digitala stämmor

 • Målgrupp
  • Aktiebolag, ekonomiska föreningar m fl
 • Nuläge
  • Möjligheten till digitala stämmor 3 apr-31 dec 2020 är förlängd till 31 dec 2021
 • Stödnivå
  • Årsstämmor och föreningsstämmor kan hållas utan fysiskt deltagande även om stadgarna inte medger det
 • Information

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.