Permanenta regler ska nu tillåta helt digitala bolagsstämmor och föreningsstämmor
Digitalt möte – Nu ska digitala stämmor bli tillåtna igen (Bild IAEA Imagebank, CC BY 2.0, creativecommons.org, har beskurits)

Under covid-pandemin hade vi regler i flera omgångar som tillät digitala bolagsstämmor och föreningsstämmor. Den senaste tillfälliga lagstiftningen upphörde den 31 december 2022. Då återgick vi till ordinarie regler för hur vi ska genomföra stämmor.

Redan då aviserade regeringskansliet att de arbetade på förslag till permanenta regler om digitala stämmor. Nu har regeringen äntligen överlämnat ett förslag till riksdagen.

Riksdagen har inte planerat dag för beslut ännu, men motionstiden slutar 27 september 2023 så beslutet bör komma i oktober 2023.

De nya reglerna om digitala stämmor börjar gälla den 1 januari 2024. 2023 blir därmed ett mellanår när det normalt sett inte är möjligt med helt digitala stämmor.

Dagens regler utgår från att stämman är ett fysiskt möte, där medlemmar kan rösta personligen eller genom ombud, eller med poströster. Det går också att hålla hybridstämmor, där vissa deltagare är på plats medan andra deltar på distans. Men helt digitala stämmor är bara möjliga om samtliga aktieägare eller medlemmar samtycker till det (prop. s. 12-13).

 

Om lagändringen

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska kunna hålla digitala bolagsstämmor och föreningsstämmor. I begreppet ekonomiska föreningar ingår även bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

Bolag som vill kunna hålla digitala bolagsstämmor ska reglera det i sin bolagsordning. På samma sätt ska ekonomiska föreningar som vill kunna hålla digitala föreningsstämmor reglera det i sina stadgar.

Det ska finnas en nödventil för bolag som inte har öppnat för digitala bolagsstämmor i sina bolagsordningar. Om bolag råkar ut för extraordinära omständigheter ska det kunna vara möjligt att hålla digitala bolagsstämmor trots att möjligheten saknas i bolagsordningen. Samma nödventil ska gälla för föreningar som inte har öppnat för digitala föreningsstämmor i stadgarna.

Även samfälligheter och sparbanker ska få denna nödventil för extraordinära omständigheter. De får dock inte samma möjlighet till digitala stämmor under ordinarie förhållanden som aktiebolag och ekonomiska föreningar får.

Med denna lagändring kommer vi ikapp våra nordiska grannar. Helt digitala stämmor är tillåtna sedan 2003 i Danmark, 2021 i Norge och 2022 i Finland (prop. s. 14-15).

Fyra lagar påverkas av reformen.

  1. Aktiebolagslagen (2005:551)
  2. Lagen om ekonomiska föreningar (2018:672)
  3. Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150)
  4. Sparbankslagen (1987:619)

Vi återkommer när riksdagen har fattat sitt beslut.

Riksdagen fattade beslut den 22 november 2023 om lagändringarna, helt enligt regeringens förslag. Se länk i början av denna artikel.

 

Kontakta oss om digitala stämmor i bolagsordningen eller stadgarna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om att uppdatera bolagsordningen för ditt aktiebolag med möjligheten till digitala bolagsstämmor. Det samma gäller dig som arbetar i en ekonomisk förening och vill använda möjligheten till digitala föreningsstämmor. Själva ändringarna behöver dock vänta till efter 1 januari 2024 när de nya reglerna börja gälla.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.