bilförmån förmånsvärde

Uppdatering 2017-06-10: Bilförmån – Lagrådsremiss med ändringar

Regeringen föreslår höjd bilförmån från och med inkomståret 2018. Från den 1 januari 2018 blir privata väg-, bro- och färjeavgifter samt trängselskatter skattepliktiga förmåner om de betalas av företaget. Från den 1 juli 2018 ska värdet av fordonsskatten öka förmånsvärdet för nya bilar, i stället för att som i dag ingå i förmånsvärdet. Du som tänker byta förmånsbil framåt nästa sommar har alltså pengar att tjäna på att få den nya bilen registrerad före den 1 juli 2018.

Regeringens förslag har sänts ut på remiss med sista svarsdag den 21 april 2017. Därefter ska remissvaren bearbetas och en lagrådsremiss tas fram, innan ett slutligt förslag kan läggas in i höstens budgetproposition för 2018. Så ser handlingsplanen ut, men osäkerheten om hur regeringen ska lyckas med sina skatteförslag har ökat den senaste tiden efter ett flertal utspel från oppositionen.

Vi redogör i alla fall här för hur förslaget ser ut just nu, så du kan bedöma på vilket sätt du kan komma att påverkas. Här får du också de nya beräkningarna som inte framgick av regeringens förslag!

 

När belastas du med bilförmån

Bilförmånsvärdet beror på om du kör litet, normalt eller mycket. Nuvarande regler ska gälla även framöver.

 • Ringa omfattning: Om du använder företagets bil bara i ”ringa omfattning” så blir det ingen bilförmån. Ringa omfattning betyder att du har använt bilen bara några få gånger om året och kört högst 100 mil per år med den
 • Normal omfattning: Kör du oftare och mer så blir det en skattepliktig bilförmån
 • Hög omfattning: Kör du över 3 000 mil i tjänsten under ett år ska förmånsvärdet minskas till 75 %.

Ytterligare regler finns för ”synnerliga skäl” (bilar som är arbetsredskap, som körs mer än 6 000 mil om året, som är taxi m.m.), samt för miljöanpassade bilar. Även här ska nuvarande regler gälla framöver.

 

Beräkning av bilförmån

Förmånsvärdet per år av fri bil beräknas i flera steg.

 1. Prisbasbeloppsdel
  • Motsvarar grundkostnaden för bilen
  • Nuvarande regler för 2018:
   • 14 392 kr (0,317 prisbasbelopp)
   • Fordonsskatt ingår i förmånsvärdet
  • Förslag till nya regler 2018:
   • Bilar registrerade före den 1 juli 2018: Oförändrat
   • Bilar registrerade 1 juli 2018 och senare, av 2018 års modell: 13 166 kr (0,29 prisbasbelopp)
    • Fordonsskatt tillkommer (se punkt 5 nedan)
 2. Ränterelaterat belopp
  • Motsvarar kapitalkostnaden för bilen
  • Nuvarande regler för 2018:
   • 75 % av statslåneräntan (SLR) i slutet av november 2017, dock minst 0,375 % (75 % av SLR 0,5 %)
  • Förslag till nya regler 2018:
   • Oförändrat
 3. Prisrelaterat belopp
  • Motsvarar övriga kostnader som är beroende av bilens pris, t.ex. värdeminskning
  • Nuvarande regler för 2018 (bilar upp till sex år):
   • 9 % av nybilspriset och extrautrustning, upp till 340 500 kr (7,5 prisbasbelopp) plus
   • 20 % av nybilspriset och extrautrustning, över 340 500 kr
  • Nuvarande regler för 2018 (bilar över sex år):
   • Det högsta av nybilspriset och extrautrustning, eller 181 600 kr (4 prisbasbelopp)
  • Förslag till nya regler 2018:
   • Oförändrat
 4. Väg-, bro- och färjeavgifter och trängselskatt för privat bruk, om företaget betalar dem
  • Nuvarande regler för 2018:
   • Ingår i förmånsvärdet
  • Förslag till nya regler 2018:
   • Ingår inte utan ska öka förmånsvärdet med marknadsvärdet av avgifterna och skatterna, dvs. betalade belopp
   • Gäller från och med 1 januari 2018
 5. Fordonsskatt
  • Nuvarande regler för 2018:
   • Ingår i förmånsvärdet
  • Förslag till nya regler 2018:
   • Bilar registrerade före den 1 juli 2018: Oförändrat
   • Bilar registrerade 1 juli 2018 och senare, av 2018 års modell: Fordonsskatten ingår inte utan ska öka förmånsvärdet
 6. Drivmedel för privat bruk, om företaget betalar det
  • Nuvarande regler för 2018:
   • 120 % av marknadsvärdet
  • Förslag till nya regler 2018: 
   • Oförändrat

Prisbasbeloppet för 2018 beräknas av Statistiska Centralbyrån (SCB) i juli 2017, så det är inte känt ännu. Beräkningarna ovan utgår från regeringens prognos att prisbasbeloppet för 2018 blir 45 400 kr.

 

Kontakt

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just din situation påverkas och om du bör planera någon åtgärd.

Kommentarsfunktionen är avstängd.