bilförmån förmånsvärdeFörslaget antogs av riksdagen i beslut 2017-11-22 (Budgetpropositionen 2018 i huvudpunkter).

Regeringen överlämnade den 1 juni 2017 en lagrådsremiss med förslag till nya regler för bilförmån. Lagrådsremissen stämmer till stor del med det ursprungliga förslaget som vi berättade om i artikeln Dyrare bilförmån men osäker tidplan.

 

Ändringar av bilförmån 1 januari 2018

Om företaget betalar privata väg-, bro- och färjeavgifter och/eller trängselskatter är det idag en skattefri förmån, det ingår i bilförmånen.

Från den 1 januari 2018 ingår inte längre dessa avgifter och skatter i bilförmånen, de blir skattepliktiga förmåner om företaget betalar dem. Du som har fått förmånen får göra avdrag för avgifterna och skatterna inom reglerna för avdrag för resor till och från arbetet.

Lagrådsremissen stämmer i dessa delar med det ursprungliga förslaget (se Dyrare bilförmån men osäker tidplan).

 

Ändringar av bilförmån 1 juli 2018

Enligt det ursprungliga förslaget gäller nya regler för nya lätta fordon som registreras den 1 juli 2018 och senare. Detta har i lagrådsremissen ändrats till blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen.

För nya lätta fordon som blir skattepliktiga den 1 juli 2018 och senare (och har tillverkningsår 2018 och senare) ska det nya bonus-malus-systemet börja gälla, samordnat med nya regler för beräkning av bilförmån.

 • Bonus (= Bra)
  • Miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpet genom en bonus
   • Köparen (fysisk eller juridisk person) får en utbetald bonus
   • Reglerna för beräkning av bilförmån ändras inte, nedsättningen av förmånsvärdet behålls liksom i det ursprungliga förslaget
 • Malus (= Dålig)
  • Fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt
   • Fordonsskatten höjs under de tre första åren sedan fordonet blev skattepliktigt
   • Fordonsskatten för den enskilda bilen ingår inte längre i förmånsvärdet utan tillkommer som en särskild post vid beräkning av förmånen
    • Det ursprungliga förslaget gällde fordonsskatten för den aktuella bilmodellen, utan hänsyn till regional nedsättning,
    • … men individualiseras alltså nu till att gälla varje bil för sig, dvs. den faktiska fordonsskatten och med hänsyn till regional nedsättning
    • Prisbasbeloppsdelen av förmånsvärdet sänks från 0,317 till 0,29 prisbasbelopp, liksom i det ursprungliga förslaget

Lagrådsremissen innehåller nya, särskilda regler för fordon registrerade i utlandet.

 

Kontakt

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just din situation påverkas och om du bör planera någon åtgärd. Bör du kanske tidigarelägga nästa köp av förmånsbil så den blir skattepliktig före den 1 juli 2018? Eller satsa på tillverkningsår 2017 vid köp nästa höst?

Kommentarsfunktionen är avstängd.