Budgetpropositionen för 2024, finansminister Elisabeth Svantesson (M) inledningstalar under budgetdebatten i riksdagen 20 september 2023.
Budgetpropositionen för 2024, finansminister Elisabeth Svantesson (M) inledningstalar under budgetdebatten i riksdagen 20 september 2023 (Bild Melker Dahlstrand, Sveriges riksdag)

Den 29 november 2023 fattade riksdagen rambeslutet om budgeten för 2024, med utgiftsramar och inkomstberäkning enligt regeringens budgetproposition för 2024. Samma dag antog riksdagen dessutom en separat proposition med ytterligare skatteförslag från budgeten (att inte räkna upp inkomstgränsen för statlig skatt).

Beslutet innebär att 11 av budgetens 23 skattefrågor nu har lett till beslut, medan övriga 12 skattefrågor ska beslutas senare.

 1. Avsnitt 12 i budgeten innehåller skatteförslag i 23 punkter (12.1-12.23), varav 11 förslag nu är beslutade (se 2, 3 och 4 nedan)
 2. På flera punkter innehåller budgeten färdiga lagförslag och rambeslutet innebär att dessa lagändringar är beslutade
 3. På flera andra områden aviserade regeringen att de skulle återkomma om lagförslag och på några punkter hann även dessa komma med i separata propositioner till rambeslutet
 4. Ytterligare 1 skattefråga hann levereras för separat beslut samma dag som rambeslutet
 5. Övriga 12 förslag som regeringen ska återkomma om ska behandlas i separata propositioner för senare beslut i riksdagen

 

Rambeslutet omfattade 4 propositioner

Punkterna under varje proposition hänvisar till våra närmare beskrivningar i vår översikt.

Följande 10 skattefrågor beslutades genom att riksdagen i rambeslutet antog förslagen i följande propositioner.

 • Budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1)
  • 12.7 Höjd jämförelseränta vid ränteförmån
  • 12.8 Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar
  • 12.10 Förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster
  • 12.11 Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall
  • 12.15 Justerad skatt på naturgrus och avfall
  • 12.16 Avskaffad skatt på plastbärkassar
 • Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension (prop. 2023/24:13)
  • 12.1 Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension
  • 12.2 Jobbskatteavdraget för äldre indexeras och åldersgränsen höjs
 • Teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna (prop. 2023/24:14)
  • 12.9 Teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna
 • Utvidgad tidsgräns för expertskatt (prop. 2023/24:16)
  • 12.5 Utvidgad tidsgräns för expertskatt – från fem till sju år

 

Ytterligare 1 proposition antogs samma dag som rambeslutet

Dessutom antog riksdagen förslagen i 1 separat proposition utanför rambeslutet.

 • 12.3 Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2024 (prop. 2023/24:27)

 

Övriga skattefrågor från budgeten ska beslutas senare

Punkterna hänvisar till våra närmare beskrivningar i vår översikt.

Följande 12 skattefrågor behandlas i kommande separata beslut i riksdagen.

 • 12.4 Tillfälligt höjt tak för rotavdraget
 • 12.6 Kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag
 • 12.12 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner (riksdagsbeslut planerat till 13 december 2023)
 • 12.13 Sänkt skatt på bensin och diesel
 • 12.14 Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk samt kvartalsvis återbetalning
 • 12.17 Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid (s.k. CCS)
 • 12.18 Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet
 • 12.19 Justerad skatt på tobak och nikotin
 • 12.20 Höjd spelskatt
 • 12.21 Höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt
 • 12.22 Nya mervärdesskatteregler för små företag
 • 12.23 Ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och för konstverk

 

Kontakta oss om nyheterna i budgetpropositionen för 2024

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.