Inslagna paket, illustrerar att även ägare utan andra anställda kan få julgåva från sitt bolag skattefritt (del 3 Redovisning, Srf konsulterna)
Även ägare utan andra anställda kan få julgåva från sitt bolag skattefritt – Del 3 Redovisning, Srf konsulterna (Bild photo_collection pixnio)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall – 7 fall på 26 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 13 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 1 lagrådsyttrande i väntan på proposition
– 1 ny proposition (ändringar i jordförvärvslagen)
– 1 ny förordning (skiktgräns för statlig inkomstskatt 2023)

Riksdagen
– 4 nya beslut (bolagens rörlighet över gränserna, rambeslutet för budgeten 2023 med höjt jobbskatteavdrag för födda 1957, höjd skattereduktion för installation av solceller, reseavdrag med höjda schablonbelopp)
– 2 väntande beslut (stämpelskatt vid delning av aktiebolag, tillfällig skatt på extraordinära vinster 2023
– Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (skattereduktion för gåvor, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (data- och integritetsskydd, kameratillstånd)
– Bolagsverket (tillfälliga lagen om bolags- och föreningsstämmor upphör 31 dec 2022)
– Pensionsmyndigheten (premiepensionsrätter och inkomstpensionsrätter för 2021 insatta på pensionssparkontona dec 2022)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation nov 2022)
– Riksbanken (prognoser styrränta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (årsuppdatering RFR 1 och RFR 2 för 2023)
– BAS-kontogruppen (Bulletinen 4/2022, Bokföringsboken 2023 och Bokslutsboken 2023)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten, bl a om julgåvor för företagare och styrelseledamot i fåab av Therése Allard)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (integration mellan skattekontot och Fortnox)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 7 rättsfall på 26 minuter – effektivt förklarade på knappt 4 minuter per fall!

HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Riktade ränteavdragsbegränsningarna (avdrag vid intern omstrukturering efter externa förvärv?)
KR Kammarrätterna
– Nedskrivning finansiell tillgång (skattetillägg för missad återföring?)
– Nedskrivning kundfordran (avdrag utan nedskrivning i årsredovisningen?)
– Utomståenderegeln fåab (vad är utomstående ägande i betydande omfattning?)
– Tomtmark (privatbostadsfastighet eller näringsfastighet?)
– Inkomst av tjänst (bruttolön och avdragen skatt enligt AGI eller lönespecifikationer?)
– Dispositionsrätt till bostäder (förmånsbeskattning i tjänst eller kapital?)

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.