Bild på solceller på hustak, illustrerar att skattereduktionen för installation av solceller förstärktes i rambeslutet för budgeten 2023.
Förstärkt skattereduktion för installation av solceller i rambeslutet 2023 (Bild pxhere.com)

Den 13 december 2022 tog riksdagen rambeslutet 2023 för nästa års budget. Regeringens riksdagsmajoritet höll och budgetramarna antogs i sin helhet. I beslutet ingick flera skattenyheter, bland annat jobbskatteavdrag för äldre, avdrag för arbetsresor och tjänsteresor, samt höjd skattereduktion för installation av solceller.

Vi har beskrivit innehållet i budgeten i följande artikel.

 

I rambeslutet 2023 – 1: Jobbskatteavdrag för äldre

Budgeten innehöll ett färdigt lagförslag för den som har fyllt 65 år den 1 januari 2023 och senare.

Åldersgränsen för förhöjt grundavdrag är redan höjd, från dagens 65 år till att gälla de som har fyllt 66 år den 1 januari 2023 och senare. Den nya åldersgränsen medförde dock att de som är födda 1957, och alltså fyllde 65 år under 2022, riskerade högre skatt 2023.

Det förstärkta jobbskatteavdraget rättar till problemet med glappet för födda 1957.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2023.

 

I rambeslutet 2023 – 2: Arbetsresor och tjänsteresor

Den 15 november 2022 kom propositionen Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor (prop. 2022/23:18). Vi har skrivit om att detta skulle komma i följande artikel.

Arbetsresor = Resor mellan hemmet och arbetet.
Tjänsteresor = Resor i arbetet.

Riksdagens beslut om denna proposition ingår i rambeslutet om budgeten. Därmed är det nu beslutat att övergången från avdrag till skattereduktion för arbetsresor 2023 inte blir av. Systemet med avdrag blir kvar och de gamla kraven på tidsvinst, avstånd med mera fortsätter att gälla.

Vi får i stället nya schablonbelopp för arbetsresor och tjänsteresor. Det är första höjningen sedan 2008.

  • 25:00 kr/mil Egen bil
  • 12:00 kr/mil Förmånsbil alla drivmedel utom helt eldrivna bilar
  •   9:50 kr/mil Förmånsbil som är helt eldriven

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2023.

 

I rambeslutet 2023 – 3: Installation av solceller

Den 10 november 2022 kom propositionen Förstärkt skattereduktion för installation av solceller (prop. 2022/23:15).

Riksdagens beslut om denna proposition ingår i rambeslutet om budgeten. Därmed är det nu beslutat att skattereduktionen ökar från 15 % till 20 % av arbete och material.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2023.

 

Kontakta oss om skattenyheterna för 2023

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.