Insättningsgarantin sköts av Riksgälden

Bättre insättningsgaranti i sommar

Den 28 januari lämnade regeringen förslag om lagändringar för insättningsgarantin till lagrådet. Uppdatering 2006-03-24: Förbättrad insättningsgaranti till riksdagen. Uppdatering 2016-05-27: Bättre insättningsgaranti beslutad.

  • Högsta ersättning regleras i kronor (i dag: euro)
  • Högsta ersättning blir 950 000 kronor (idag: 100 000 euro)
    • Högre ersättning kan lämnas för belopp som förloras efter vissa livshändelser (idag: inget extra)
    • Upp till 5 mkr
    • Livshändelser är t ex försäljning av bostad, giftermål, skilsmässa, pension, uppsägning, övertalighet, invaliditet eller bortgång

Regeringen planerar att lämna proposition (förslag till riksdagen) den 22 mars 2016 och ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2016.

Bakgrund

Genom insättningsgarantin täcker staten din förlust om banken går i konkurs. Garantin gäller upp till 100 000 euro och för varje bank du har pengar i, dvs om du har pengar i två banker som går i konkurs (låt oss verkligen hoppas att det inte händer!) så får du ersättning upp till två gånger 100 000 euro. 100 000 euro motsvarar i dag 926 000 kr (SEB, köpkurs), så lagförslagets 950 000 kr innebär alltså en höjning av garantin.

Många nischbanker, som verkar via internet utan kontorsnät, ger högre sparränta än de traditionella storbankerna. Se dock upp med att den bank du anlitar verkligen omfattas av den statliga insättningsgarantin. De som erbjuder högst sparränta har som regel inte bankstatus och inte heller insättningsgaranti!

Du kan kontrollera att din bank omfattas av den statliga insättningsgarantin genom att gå in på Riksgäldens hemsida.

https://www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin

Kommentarsfunktionen är avstängd.