Bild på EU-flaggan, symboliserar godkänt för förläningar av förstärkta omställningsstödet
Bild: piqsels.com (har beskurits)

EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att förlänga det förstärkta omställningsstödet.

Beslutet avser två förlängningar.

 1. Förlängd ansökningstid för det befintliga stödet för augusti 2020-april 2021
 2. Nytt stöd för månaderna maj-september 2021

 

Vad är det förstärkta omställningsstödet?

Stödet ska täcka en andel av företagets fasta kostnader, om verksamhetens omsättning har drabbats extra hårt av en eller flera av följande restriktioner.

 • Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med många deltagare
 • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
 • Utrikesdepartementets avrådan från resor pga pandemin
 • Serveringsförbud för alkohol till 11 april 2021
  • Alltså ingen giltig restriktion för stöd maj-september
 • Begränsade öppettider för serveringsställen till 30 juni 2021
  • Alltså ingen giltig restriktion för stöd juli-september 2021

Stödet hanteras av Skatteverket.

 

1. Förlängd ansökningstid

Ansökningstiden för stödmånaderna augusti 2020-april 2021 upphör 31 oktober 2021. Nu när regeringen har fått godkänt från EU så ska ansökningstiden förlängas till 30 december 2021.

Du har mer information om stödmånaderna med förlängd ansökningstid i vår översikt Coronastöd från 1 oktober 2021.

Regeringen avser att fatta beslut om den förlängda ansökningstiden samtidigt med beslutet om en förordning för de nya stödmånaderna (nästa avsnitt nedan).

 

2. Nya stödmånader

April 2021 är sista stödmånaden enligt de gällande reglerna. Nu när regeringen har fått godkänt från EU så ska stödet förlängas med fem nya månader, maj-september 2021.

Villkoren för att få stöd för de nya månaderna är ”i huvudsak” samma som för tidigare månader.

Var och en av de fem nya månaderna är en egen stödperiod. Varje månad ska jämföras med motsvarande månad 2019. Exempelvis är maj 2019 jämförelsemånad om företaget söker stöd för maj 2021.

Regeringen avser att fatta beslut om en förordning för de nya stödmånaderna ”inom kort”.

Du har mer information om de nya stödmånaderna i vår översikt Coronastöd från 1 oktober 2021.

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.