Pensionsmyndigheten räknar fram inkomstbasbeloppet
Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons

Inkomstbasbeloppet för år 2022 blir 71 000 kr, en höjning med 2 800 kr från 2021 års inkomstbasbelopp som är 68 200 kr.

Uppdatering 2021-11-03: Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet, helt enligt beräkningen från Pensionsmyndigheten.

 

Effekter av inkomstbasbeloppet

Vi har en heltäckande beskrivning av hur alla tre basbeloppen fungerar. Där berättar vi berättar bland annat om vilka effekter inkomstbasbeloppet har på gränser för tjänstebeskattad utdelning, tjänstebeskattad vinst vid försäljning av aktier och högsta pensionsgrundande inkomst (PGI).

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om vilken betydelse basbeloppen har för just din inkomstplanering för 2022. Vi ger dig underlag för att du ska kunna fatta beslut om vad som passar för dina målsättningar.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.