Sjukvårdsförsäkring 60 % skattepliktig enligt ny schablon
Sjukvårdsförsäkring 60 % skattepliktig enligt ny schablon (Bild: Pixabay)

När företaget betalar en sjukvårdsförsäkring, som innehåller både skattepliktiga och skattefria insatser, blir förmånen för den anställde 60 % av försäkringspremien enligt en ny schablon från Skatteverket (SKV).

 

Privat sjukvård är skattepliktig sedan 2018

Den 1 juli 2018 blev förmån av privat sjukvård skattepliktig, efter att tidigare ha varit skattefri (se t.ex. vår artikel Slopad förmån av hälso- och sjukvård beslutat). Sedan dess är försäkringspremier för privat sjukvård skattepliktig. Normalt sett är förmånens värde samma som företagets kostnad för försäkringspremien.

Men hur stor är förmånen om försäkringen innehåller både skattefria och skattepliktiga moment? Då ska en proportionering göras. Här måste företaget och den anställde göra en bedömning för varje försäkring, vilket har sina svårigheter. Därför får vi nu en schablon att hålla oss till.

 

Sjukvårdsförsäkring värderad enligt schablon

Försäkringsföretagens branschorganisation Svensk Försäkring (SF) har gjort en utredning av hur mycket de fyra största medlemsföretagen har betalat under 2016-2018, fördelat på skattepliktiga och skattefria insatser. SF har kommit fram till att i genomsnitt 60 % av utbetalningarna gäller insatser av skattepliktig karaktär för den som har förmån av fri sjukvårdsförsäkring.

SKV har nu godtagit utredningen från SF. SKV uttalar följande i ställningstagandet Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån från den 10 juni 2019.

”Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien.

Om en försäkringsgivare eller arbetsgivare anser att den skattepliktiga delen av premien är lägre än 60 procent, ska den beräknade fördelningen dokumenteras och vid förfrågan kunna visas upp för Skatteverket.”

 

Du får avvika från schablonen

Försäkringar kan se olika ut så ställningstagandet från SKV är inte tvingande. Därför öppnar SKV för att om du har en sjukvårdsförsäkring som täcker mindre än 60 % privata insatser så ska din förmån också vara mindre än 60 %.

Försäkringsföretagen kommer med all säkerhet att anpassa sin information om den skattepliktiga förmånen efter det här ställningstagandet. Är du osäker så är det dock enklast att fråga försäkringsföretaget. Visar det sig att förmånen ska vara lägre än 60 % är det viktigt att du ber om skriftlig bekräftelse och spar den. Du behöver visa upp den dokumentationen ifall SKV skulle ställa frågor i framtiden.

Ställningstagandet från SKV har inget datum för ikraftträdande. Det tolkar vi som att du kan tillämpa schablonen från den 1 juli 2018, då förmån av privat sjukvård blev skattepliktig. Får du fram att redan beskattade förmåner är för höga kan du i så fall begära omprövning. Det är värt besväret om det handlar om väsentliga belopp.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om förmån av sjukvårdsförsäkring i ditt företag

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om beräkningen av förmånen för sjukvårdsförsäkringarna i ditt företag. Vi kan hjälpa dig i kontakten med ditt försäkringsföretag!

Kommentarsfunktionen är avstängd.