Många arbetar allt högre upp i åldrarna, här illustrerat av medlemmarna i Rolling Stones som med råge passerat LAS-åldern
Många arbetar allt högre upp i åldrarna, här illustrerat av medlemmarna i Rolling Stones som med råge passerat LAS-åldern (Bild: Wikimedia Commons)

Riksdagen har beslutat att förlänga anställningsskyddet (LAS-åldern) från 67 till 69 års ålder. Förlängningen görs i två steg. Den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen till 68 år och den 1 januari 2023 till 69 år.

 

Medellivslängden ökar och därmed LAS-åldern

Vi lever i genomsnitt allt längre. Medellivslängden har ökat 2,8 år sedan dagens pensionssystem skapades under mitten av 1990-talet. Det medför att vi behöver finansiera allmän pension till fler personer och under en längre tid. Samtidigt är nivån på den allmänna pensionsinkomsten låg för många människor. Det kan därför bli allt viktigare för de som kan att arbeta längre och gå i pension senare, och därmed få en högre pension.

För att underlätta ett längre arbetsliv blir nu anställningsskyddet förlängt. När en anställd passerar LAS-åldern kan arbetsgivaren säga upp den anställde utan saklig grund, men inte tidigare. I dag går den gränsen vid 67 år, men nästa år höjs alltså gränsen till 68 år och 2023 till 69 år. Då kommer ingen under 68 och senare 69 år att kunna bli av med sin anställning på grund av åldern.

Efter 2023 ökar LAS-åldern i takt med förändringen av den nya riktåldern.

 

Riktålder kommer att styra tidpunkter för pension

I dag är gränsen för att gå i allmän pension 65 år, men vi har möjlighet att gå i pension redan från 61 år mot en lägre pensionsinkomst. Dessa två fasta åldersgränser ska successivt bli högre de närmaste åren, för att därefter styras av en riktålder som blir omräknad i takt med att medellivslängden ökar. Riktåldern kommer också att styra åldersgränsen för rätten att ha kvar sin anställning. På så sätt blir LASåldern synkroniserad med gränserna för att gå i pension.

Regeringens tidplan ser ut så här.

 • År 2020
  • Lägsta ålder för allmän pension ökar från 61 år till 62 år
  • Normal ålder för allmän pension och lägsta ålder för garantipension är 65 år
  • LAS-åldern ökar från 67 år till 68 år
 • År 2023
  • Lägsta ålder för allmän pension ökar från 62 år till 63 år
  • Normal ålder för allmän pension och lägsta ålder för garantipension ökar från 65 år till 66 år
  • LAS-åldern ökar från 68 år till 69 år
 • År 2026
  • Lägsta ålder för allmän pension ökar från 63 år till 64 år
  • Normal ålder för allmän pension och lägsta ålder för garantipension ökar från 66 år till riktåldern, ca 67 år
  • LAS-åldern ändras från 69 år till att vara kopplad till riktåldern

Riksdagen planerar att besluta om införandet av riktåldern den 16 oktober 2019. Beslutet ska gälla från och med år 2020.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om din pensionsplanering

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om din pensionsplanering!

Kommentarsfunktionen är avstängd.