Högre skatteintäkter med slopad värnskatt
Högre skatteintäkter med slopad värnskatt (Bild: Pixabay)

Den 19 juni 2019 sände regeringen ut förslaget om slopad värnskatt på remiss. Värnskatten ska upphöra den 1 januari 2020, alltså från och med nästa inkomstår.

Slopad värnskatt är en konsekvens av januariavtalet mellan S, C, L och MP, från den 11 januari 2019. Stefan Löfven (S) har uttalat att för honom är slopandet av värnskatten den smärtsammaste punkten i januariavtalet. Nu är det dock dags att fullfölja avtalet.

 

Skatt i tre steg

Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet blir idag beskattade med tre inkomstskatter.

  1. Kommunal inkomstskatt
  2. Ordinarie statlig inkomstskatt
  3. Extra statlig inkomstskatt (värnskatt)

Kommunal inkomstskatt betalas för inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. 2019 börjar kommunalskatten på årsinkomster över en gräns som varierar något med din ålder och vilken kommun du bor i. Gränsen för en person under 65 år som bor i Södertälje kommun går vid ca 63 000 kr för inkomster under 2019.

Statlig inkomstskatt tas ut sedan 1991 (1990 års skattereform) med 20 % av inkomster över en nedre brytpunkt. 2019 börjar statlig skatt på årsinkomster över 504 400 kr för personer under 65 år, och över 547 500 kr för personer som är 65 år och äldre.

Extra statlig inkomstskatt (värnskatt) tas ut med 5 % av inkomster över en övre brytpunkt. 2019 börjar värnskatten på årsinkomster över 703 000 kr för personer under 65 år, och över 733 300 kr för personer som är 65 år och äldre. Det är denna skatt som nu blir borttagen.

Beloppen är hämtade från vår sida Inkomststegen, som vi uppdaterar varje år. Här hittar du viktig och intressant information om vad det innebär att ha just din årsinkomst.

 

Tillfällig värnskatt blev permanent

1990 års skattereform förutsatte inkomstbeskattning i två steg, kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt. Det var då den statliga skatten på 20 % blev införd.

1995 kom en tillfällig höjning av den statliga skatten, från 20 % till 25 %, för att öka statens inkomster i ett svårt budgetläge. Höjningen gick under namnet Värnskatt i dagligt tal. Höjningen var tidsbegränsad till att gälla fyra inkomstår, 1995-1998.

Inkomståret 1999 blev dock den tillfälliga värnskatten permanent, genom införandet av den övre skiktgränsen. Innan dess hade vi bara en skiktgräns, den nedre där statlig inkomstskatt började. Ändringen 1999 innebar visserligen att den statliga inkomstskatten över den första skiktgränsen blev återställd till 20 %, men samtidigt började man ta ut 5 % extra statlig inkomstskatt på inkomster över den övre skiktgränsen. I praktiken samma sak som med den tillfälliga skattehöjningen under åren 1995-1998.

 

Hälsosam återgång till skattereformen

Genom att ta bort den övre skiktgränsen, och därmed den extra skatten på 5 %, återgår vi alltså principerna för 1990 års skattereform.

Att värnskatten blir slopad välkomnas av många kritiker. Flera nationalekonomer och forskare framför att statens inkomster ökar med sänkt marginalskatt, alltså att vi får en dynamisk effekt. Med sänkt skatt ökar viljan att tjäna mer och därmed ökar de totala skatteintäkterna för staten. Även regeringen medger detta i sin konsekvensanalys, där de räknar med att reformen blir åtminstone självfinansierande. Regeringen bedömer alltså att på sikt kommer inkomstskatterna att öka minst lika mycket som det kostar att ta bort intäkten från värnskatten.

Regeringen ser fördelar även för företagen med slopad värnskatt.

”Förslaget leder till att det i viss utsträckning kommer löna sig mer för den enskilde att utbilda sig, både genom att välja högre utbildning men också vidareutbildningar. Det kan innebära att det på längre sikt blir lättare för företagen att få tag i utbildad arbetskraft. Förslaget kan också stärka svenska företags och Sveriges konkurrenskraft när det gäller att attrahera kvalificerad internationell arbetskraft.”

Kvar har vi bilden av värnskatten som en symbolskatt, som i själva verket har kostat pengar för samhället.

Nu förs debatten om att i ett nästa steg slopa den statliga inkomstskatten helt, så att vi bara har kommunal inkomstskatt. Det går i flera sammanhang under benämningen ”platt skatt”. Här har vi dock inga konkreta lagförslag på gång i dagsläget.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om vad slopad värnskatt kan betyda för dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om din inkomstplanering!

Kommentarsfunktionen är avstängd.