Friskvårdsbidrag är skattefritt upp till 5 000 kr per person och år
Friskvårdsbidrag är skattefritt upp till 5 000 kr per person och år (Bild: Danielle Cerullo, Unsplash)

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu slagit fast att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr går över gränsen för vad som kan vara en skattefri förmån. Därmed kan vi utgå från att gränsen från Skatteverket (SKV) på 5 000 kr är vad vi bör hålla oss till.

 

Skattefri friskvårdsförmån på rätt sätt

Personalvårdsförmåner är skattefria under följande förutsättningar.

  • Mindre värde
  • Enklare åtgärder
  • Riktar sig till hela personalen

Hit hör bland annat friskvård. Företaget kan bekosta friskvård på två sätt.

Naturaförmån: Företaget tecknar avtal hos t.ex. ett gym och erbjuder alla anställda fri träning där.

Bidrag: Företaget lämnar ett friskvårdsbidrag där den anställde själv bestämmer vilka aktiviteter man vill använda bidraget till.

Det är det senare alternativet, friskvårdsbidrag, detta handlar om.

Vi har tidigare beskrivit ett ställningstagande från SKV om kraven för att ett bidrag ska vara skattefritt.

SKV säger bland annat att gränsen för vad som är ett friskvårdsbidrag av ”mindre värde” går vid 5 000 kr per person och år. Om arbetsgivaren erbjuder ett högre belopp än 5 000 kr i friskvårdsbidrag så ska de anställda bli förmånsbeskattade för den delen av bidraget de använder över gränsen 5 000 kr. Den här gränsen gäller alltså friskvård när den anställde väljer aktivitet själv inom bidraget.

 

Rättsfallet

I en skattetvist så är SKV part i målet och det är inte alltid de får rätt. Nu har dock gränsdragningen för vad som är friskvårdsbidrag av mindre värde blivit prövad i HFD, som går på samma linje som SKV.

En person X arbetar på ett företag som ger personalen friskvårdsbidrag på upp till 6 500 kr per person och år mot kvitto. X vill använda bidraget till dels ett års medlemskap hos ett klättercenter (5 400 kr), dels ett gymkort (1 100 kr). X ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden, som kom fram till att hela bidraget på 6 500 kr är en skattefri förmån.

Förhandsbeskedet överklagades dock till HFD, som nu har kommit fram till det motsatta. Ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr är inte av mindre värde, därför är det en skattepliktig förmån.

 

Våra kommentarer om friskvårdsbidrag

Frågan är hur mycket som är skattepliktigt. Hela beloppet? Det säger inte HFD något om. SKV däremot säger ju i sitt ställningstagande att det är det använda beloppet över 5 000 kr som de anser vara skattepliktigt. Det innebär i det här fallet att 1 500 kr blir en skattepliktig förmån (6 500 kr – 5 000 kr).

Vi har också kvar möjligheten till naturaförmån, att företaget erbjuder t.ex. ett gymkort som företaget har betalat för. Då skulle 6 500 kr kunna godkännas som skattefritt. Dessutom kan förmånerna kombineras, så att företaget erbjuder friskvård både som naturaförmån och som bidrag, t.ex. med 6 500 kr plus 5 000 kr. Då är vi uppe i 11 500 kr skattefritt. Reglerna skulle kunna vara enklare…

Tänk också på att friskvårdsbidrag är en skattefri förmån för anställda. Det innebär att näringsidkare som har enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag inte kan få denna skattefria förmån, fast de anställda i deras företag får det. Lagstiftaren har inte visat någon vilja att rätta till denna orättvisa ännu.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om friskvårdsbidrag i ditt företag

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om hur du kan utforma friskvårdsarbetet i just ditt företag. Tänk på att du själv bestämmer om du vill införa t.ex. ett friskvårdsbidrag och hur stort det i så fall ska vara. Gränserna vi berättar om här är maximala belopp och företaget kan naturligtvis välja att tillämpa lägre belopp.

Referenser

  • Dom från HFD 2019-06-20, mål nr 6561-18
  • Ställningstagande från SKV 2018-01-24 Friskvårdsbidrag – när de anställda själva får välja, Dnr 202 39595-18/111

Kommentarsfunktionen är avstängd.