Förslag om reseavdrag för avstånd i stället för faktiska kostnader
Förslag om reseavdrag för avstånd i stället för faktiska kostnader

Den statliga Reseavdragskommittén har lämnat sitt förslag till ny utformning av reseavdrag till regeringen i dag, den 26 juni 2019.

 • Skattelättnad för arbetsresor – En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36)

I en artikel från den 29 december 2017 berättade vi om regeringens uppdrag till utredningen.

 

En ny skattereduktion i stället för reseavdrag

Utredningen föreslår ett nytt system för reseavdraget. En ny skattereduktion ska ersätta det nuvarande avdraget för arbetsresor (resor mellan bostaden och arbetsplatsen) från och med år 2021.

Utredningsförslaget har inte sänts ut på remiss ännu. Fyra av utredningens experter framför avvikande åsikter i tre särskilda yttranden i utredningen. Kritiska röster har också redan höjts i media. Det är alltså inte säkert att en lagändring kommer att se ut som utredningens förslag. Vi väljer dock att berätta om huvuddragen från utredningen redan nu, eftersom du säkert kommer att höra en hel del i den allmänna debatten framöver.

 • Uppdatering 2019-07-02: Regeringen meddelade i dag att förslaget har sänts ut på remiss 2019-06-28.

 

Nytt förslag till reseavdrag i elva punkter

Cirka 200 000 personer av de som kan göra reseavdrag i dagens system kommer att förlora möjligheten i det nya systemet. Kommer du att bli en av dem? Räkna på hur förslaget slår för just dig enligt de följande punkterna.

 1. Avskaffa dagens avdrag för resekostnader
 2. Inför en skattereduktion införs längre arbetsresor
 3. Ge skattereduktion för den delen av arbetsresorna som är mellan 30 och 80 km enkel väg
 4. Beräkna skattereduktion för det faktiska antalet resdagar under året, men bara för minst 60 och högst 210 dagar
 5. Minska skatten med 60 öre per km oavsett färdmedel
 6. Kompensera bristfällig kollektivtrafik med ytterligare skattereduktion med ett fast belopp på 20 kr per resdag (30-79 km enkel resa) och ett rörligt belopp på 60 öre per km (80-150 km enkel resa)
 7. Ge skattereduktion för den delen av arbetsresorna som är mellan 10 och 150 km enkel väg för skattskyldiga som måste använda bil på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning
 8. Kompensera bristfällig kollektivtrafik med ytterligare skattereduktion på 30 % av skäliga infrastrukturavgifter (väg-, bro- eller färjeavgifter) under arbetsresor för den delen av årets totala utgifter som överstiger 8 000 kr
 9. Avskaffa avdraget för trängselskatt
 10. Kontrollera avdragen genom krav på arbetsgivaren att lämna uppgift om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen
 11. Det nya systemet ska börja gälla den 1 januari 2021

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om effekterna för företaget och dig själv

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dina reseavdrag. Tänk bara på att än så länge har vi endast ett utredningsförslag. Remissomgången och den allmänna debatten kan medföra förändringar innan vi ser en ny lagstiftning!

Kommentarsfunktionen är avstängd.